{settings.product}

Ontwikkelingen innovatieve kernreactoren op website van KernVisie

oktober 2020 -

Vergeleken met enkele tientallen jaren terug vinden thans internationaal veel ontwikkelingen plaats op het gebied van innovatieve, veelal kleine kernreactoren. De afgelopen jaren is daarover regelmatig bericht in de KernVisie nieuwsberichten. Op basis van die berichten is een overzicht van deze innovatieve typen samengesteld en op de website van KernVisie geplaatst. Dat overzicht geeft per reactorontwerp achtergrondinformatie, als ook de stand van de ontwikkeling. Tevens is verwezen naar het desbetreffende KernVisie nieuwsbericht.

De webpagina opent u door op de link te klikken.
https://www.kernvisie.com/innovatie/innovatieve-kernreactorontwikkeling.html

Terug naar het nieuwsoverzicht