{settings.product}

Waterstof uit kernenergie is optie voor hoognodige vergaande CO2-reductie

februari 2021 -

“De Elektriciteit Voorbij: Waterstof, Warmte en Ontzilting” heette een van de zittingen van de vijfde bijeenkomst van regeringsleiders, industriëlen en vooraanstaande energiedeskundigen, die in januari 2021 is gehouden in het kader van het “Atlantic Council Global Energy Forum”. De focus van deze zitting lag op de mogelijkheden om sectoren CO2-loos te maken, waar dat tot nu toe niet lukte. Die sectoren betreffen onder andere de luchtvaart, scheepvaart en producenten van beton, staal en aluminium. De zorg is, analyses tonen dat aan, dat de huidige plannen voor de uitbreiding van de duurzame energiebronnen onvoldoende zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs ook maar bij benadering te halen. Als we op de huidige voet doorgaan, dan zal in het jaar 2050 de helft van ons energiegebruik nog bestaan uit fossiele brandstoffen.

De resultaten van een studie trokken op het congres veel aandacht. Ze liggen vast in het rapport °) van het onderzoek en adviesbureau Lucid Catalyst, dat vestigingen heeft in Londen en in Cambridge, Massachusetts, VS. Allereerst gaat het rapport in op de gevolgen van een wereldwijde temperatuurstijging. Wat betekent een temperatuurtoename van 1,5 Celsius voor de mensheid? Wat een van 2 Celsius en, als we de CO2-emissie niet omlaag krijgen, een van 4 Celsius? In dat laatste geval zal een aanzienlijk deel van de aarde onleefbaar zijn. De oplossing van het klimaatprobleem zou betaalbare waterstof kunnen zijn. Om met fossiele brandstoffen te concurreren, mag de prijs van waterstof maximaal $ 0,90 per kg zijn. De vooruitzichten voor waterstofproductie met duurzame energiebronnen zijn, dat die prijs in 2030 tussen $ 2,14 en 2,71 per kg ligt en in 2050 tussen $ 0,73 en 1,64 per kg. Als de productie in afgelegen gebieden, zoals woestijnen plaatsvindt, dan komt daar $ 1,30 per kg bij voor het transport. Met een SMR kun je waterstof vlakbij de gebruiker, de industrie, maken. De Aziatische kerncentrales kunnen waterstof produceren met een kostprijs van $ 2 per kg. Met de nieuwe generatie geavanceerde modulaire kernreactoren, inclusief de bijbehorende fabrieksmatige bouwwijze, kunnen die productiekosten omlaag naar $ 1,10 per kg en door schaalvergroting vervolgens naar $ 0,90 per kg. Daarbij is verondersteld, dat de productie nog steeds met elektrolyse gebeurt. De opstellers van het rapport verwachten, dat grote waterstoffabrieken op korte termijn realiseerbaar zijn. Om te bereiken, dat waterstof uit kernenergie de fossiele brandstoffen in 2050 hebben verdrongen, is een investering nodig van $ 17 biljoen. Dat ligt onder het bedrag van $ 25 biljoen, dat aan investeringen nodig is om de productie van fossiele brandstoffen tot het jaar 2050 te waarborgen. En het is veel lager dan het bedrag van $ 70 biljoen, dat nodig is om die waterstof in woestijnen te maken met duurzame energiebronnen.

Op de forumbijeenkomst namen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een bijzondere positie in. De eerste eenheid van hun kerncentrale in Barakah kwam in 2020 in bedrijf °°). Onlangs kondigde de regering van de VAE aan, dat ze de “Abu Dhabi Waterstof Alliantie” heeft opgericht met het doel om tot de kopgroep van landen te behoren, die waterstof produceren. Als over vier jaar alle vier de eenheden van Barakah in bedrijf zijn, dan komt een kwart van het elektriciteitsgebruik in VAE uit kernenergie en dan is de CO2-uitworp met 21 miljoen ton afgenomen. Webpagina:

Meer informatie:
Verslag zitting forumbijeenkomst: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Non-grid-nuclear-applications-hold-key-to-decarbon
Rapport van Lucid Catalyst: https://www.lucidcatalyst.com/hydrogen-report
Webpagina: Waterstof uit kernenergie

°) Titel van het rapport van Lucid Catalyst: Missing Link to a Livable Climate – How Hydrogen-Enabled Synthetic Fuels Can Help Deliver the Paris Goals
°°) Zie ook het KernVisie nieuwsbericht van 3 maart 2020, dat is getiteld “Koreaanse kerncentrale in Emiraten kan opstarten“ en dat u kunt openen door op de titel te klikken

Terug naar het nieuwsoverzicht