{settings.product}

De benodigde natuurvergunning voor PALLAS is binnen

maart 2022 -

PALLAS is de naam van de onderzoekreactor, die in de plaats moet komen van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. De voorbereiding van de uiteindelijke bouw, zoals de beoordeling van de rentabiliteit, leverancierskeuze, vergunningaanvraag en financiering, loopt al meer dan tien jaar. Er is goede voortgang. Een flinke stap vooruit is, dat de omgevingsdienst Noord-Holland Noord de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verleend heeft voor de bouw van PALLAS en voor de realisatie van de productiefaciliteit Nuclear Health Centre (NHC). Dat betekent, dat de PALLAS-organisatie verder kan om haar bouwplannen te realiseren op de vestigingsplaats in Petten, die vlakbij die van NRG ligt. De naam van het complex is Energy & Health Campus.

Op 29 mei 2019 verwierp de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof. De gemeente Schagen en de organisatie PALLAS anticipeerden op dit besluit door al vóór die datum project-specifiek ecologisch onderzoek te doen. In dat kader is de instandhouding van de leefgebieden van beschermde planten- en dierensoorten in de twee nabijgelegen Natura2000-gebieden, Pettemer duinen en Zwanenwater, geïnventariseerd. Tevens is de ecologische kwaliteit en veerkracht van deze natuurgebieden beoordeeld. Ook de gevolgen van een eventuele toename van een stikstofdepositie zijn onderzocht. Voorts is aangetoond, dat een en ander voldoende positief is om een geringe extra stikstofuitworp op te vangen. Daarnaast is gekeken naar het voorkomen en beperken van stikstofemissie bij de realisatie en het gebruik van beide faciliteiten. Onder andere door slim te ontwerpen. Op basis van dat alles is de conclusie getrokken, dat de extra stikstofdepositie geen significant effect heeft op de twee Natura2000-gebieden en daarom de realisatie van PALLAS en NHC niet in de weg staat.

Dagelijks zijn 30.000 patiënten in ons land en daarbuiten afhankelijk van medische radio-isotopen van HFR. Om de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen garanderen, is PALLAS als opvolger van HFR hard nodig. Het kabinet zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 een besluit nemen over de financiering van PALLAS. Als dat inderdaad gebeurt, dan kan PALLAS in 2024 over de noodzakelijke vergunningen beschikken en in 2026 klaar zijn om in bedrijf te nemen. In 2030 zijn de bestralingen van HFR naar PALLAS overgegaan.

De leverancier van PALLAS is het Argentijnse bedrijf INVAP, dat meer onderzoekreactoren bouwde. PALLAS krijgt een vermogen van ongeveer 55 MWth. Ter vergelijking: HFR, die in 1961 opstartte, heeft een vermogen van 45 MWth.

Meer informatie:
https://www.pallasreactor.com/media/pallas-ontvangt-natuurvergunningen/
https://www.pallasreactor.com/focus-on-pallas/4/50/

Terug naar het nieuwsoverzicht