{settings.product}

IEA ziet te lage investeringen in kernenergie voor duurzame energievoorziening

mei 2019 -

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deed naar de wereldwijde investeringen in het energiesysteem een studie, die is getiteld: “World Energy Investment 2019”. Het betreft investeringen zowel in exploratie en productie van olie en gas, als in elektriciteitsproductie. Niet alleen keek IEA naar de investeringen in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren, maar ook ten opzichte van benodigde investeringen voor het realiseren van een duurzame energievoorziening, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. De investeringen in kernenergie zijn onveranderd ten opzichte van 2017. Wel zijn er in 2018 anderhalf maal meer bouwprojecten voor kerncentrales gestart dan in 2017. Voor de toekomstige duurzame energievoorziening zouden de investeringen in kernenergie echter met 40% moeten toenemen. De investeringen in duurzame energiebronnen namen zelfs iets af. Duurzaam en kernenergie nemen samen driekwart van de investeringen in nieuw elektriciteitsproductievermogen voor hun rekening. De investeringen in stationaire batterijopslag gingen met 45% omhoog. Die voor gascentrales verminderden met 15% en die voor de kolencentrales met 30%. Voor kolen is dat het laagste niveau sinds het begin van deze eeuw. Sinds het jaar 2000 zijn de jaarlijkse investeringen in kolencentrales met 80% afgenomen. De investeringen in elektriciteitsnetten stagneerden. De totale wereldwijde investeringen in het energiesysteem zijn gestabiliseerd op $ 1,85 biljoen, na in de voorgaande drie jaren te zijn gedaald. Onderzoeks– en ontwikkelingsactiviteiten op energiegebied, die overheden subsidiëren, namen onvoldoende toe. In 2018 is 18% meer geïnvesteerd in exploratie van nieuwe gas- en oliebronnen. Het niveau is echter de helft van dat in 2010. De projecten zijn bovendien sterker gericht op een spoedige winstgevendheid. Gememoreerd zij, dat IEA vorig jaar waarschuwde voor een tekort aan olie op korte termijn. IEA waarschuwt nu opnieuw dat de toegenomen investeringen op dit gebied niet genoeg zijn om in de toekomst over een voldoende aanbod van olie te beschikken.

Meer informatie:

https://www.iea.org/wei2019/ en

https://www.iea.org/wei2019/power/

Terug naar het nieuwsoverzicht