{settings.product}

Nederlandse vinding vergroot veiligheid bij bestraling

maart 2016 -

Het Antoni van Leeuwenhoek (AvL)  heeft, met ondersteuning van Technologiestichting STW, een methode die in 3D de daadwerkelijke door de patiënt ontvangen bestralingsdosis per behandeling meet. De door het Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelde methode komt onder de naam iViewDose op korte termijn beschikbaar voor andere bestralingscentra wereldwijd.

Het Zweedse Elekta laat weten dat vanaf 1 maart de CE-markering is toegekend. Elekta is een van de twee grootste aanbieders van radiotherapeutische apparatuur ter wereld, die al eerder met het AvL een licentieovereenkomst afsloot voor de toepassing van iViewDose. In afgelopen jaren ontwikkelden het AvL en Elekta de verificatiemethode verder tot een voor andere centra inzetbaar product. Voor iedere bestralingsbehandeling wordt een bestralingsplan gemaakt. Dit plan komt tot stand op basis van informatie over de tumor, die wordt verkregen door onder andere CT-scans en MRI, en op basis van de anatomie van de patiënt. Het doel van iedere bestraling is om een zo hoog mogelijke bestralingsdosis aan de tumor te geven en een zo laag mogelijke dosis aan de omliggende gezonde weefsels en organen. Of precies de juiste bestralingsdosis exact op de juiste locatie in de patiënt wordt afgegeven, hangt af van tal van factoren. Afwijkingen kunnen ontstaan door een onjuiste afstelling van het bestralingsapparaat, door softwareproblemen of door anatomische verandering van de patiënt (gewichtsafname of verandering in de ligging van organen) dan wel door menselijke fouten.

Veiliger en goedkoper

iViewDose detecteert tijdens de behandeling de straling door middel van een elektronische bestralingsdetector onder de patiënt en berekent vervolgens of de afgegeven dosis de juiste is. iViewDose brengt afwijkingen aan het licht die niet zichtbaar worden bij de nu breed gebruikte ‘fantoomverificatie’ en vergroot daarmee de veiligheid van patiënten. De fantoomverificatie is een pre-treatmenttechniek en meet niet de werkelijke situatie maar bootst deze meer of minder succesvol na. Daarbij is de fantoomtechniek arbeidsintensief en duur; het kost ongeveer een half uur per check en neemt een bestralingstoestel in beslag waarmee op dat moment dus geen patiënt kan worden bestraald. De lagere kosten van de iViewDose maken dat de check bij iedere fractie behandeling kan worden ingezet.

De verificatie met iViewDose werd in 2006 voor het eerst toegepast in het Antoni van Leeuwenhoek. Sinds 2008 werd de methode breed toegepast en vanaf 2012 vindt de verificatie op dit moment nog volledig geautomatiseerd bij alle patiënten offline plaats. Dit betekent dat de automatisch gegenereerde rapporten enkele minuten na de bestraling worden opgeleverd. Bij een afwijking gaat een ‘alert’ naar de klinisch fysicus die alle factoren in de bestralingsketen analyseert op een mogelijke fout. Gebleken is dat bij één op de vierhonderd bestralingen een afwijking wordt gevonden die een aanpassing bij de volgende bestralingsbehandeling van de patiënt vraagt.

 

Bron Antoni van Leeuwenhoek: http://bit.ly/1oXPzhx

Terug naar het nieuwsoverzicht