{settings.product}

Inspraak mogelijk in projectprocedure en NRG publiceert onderzoekjaarverslag

februari 2024 -

In het kader van de inspraakprocedure voor de nieuwe kerncentrales organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op maandag 26 februari tussen 20:00 en 21:00 uur een webinar. Deelname is mogelijk via de onderstaande link. Daarnaast vindt na het webinar in de maand maart 2024 nog een viertal openbare hoorzittingen in de provincie Zeeland plaats. Van belang is voorts, dat het ministerie op 22 februari 2024 de derde en laatste overeenkomst tekende met de firma Westinghouse voor een technische haalbaarheidsstudie voor de nieuwe kerncentrale in Zeeland. Soortgelijke overeenkomsten ging de overheid eerder aan met de Franse Électricité de France (EdF) en de Zuid-Koreaanse KHNP ˚).

In het onderzoekjaarverslag van NRG vertellen onderzoekers over hun bijdrage aan de ontwikkeling van nucleaire kennis en expertise. Veel onderzoek vindt in internationaal verband plaats. Het verslag laat zien hoe breed en gevarieerd het nucleaire onderzoek is.
De ontwikkeling van kennis op het gebied van nucleaire veiligheid is uiteraard een belangrijk thema. De toegenomen rekenkracht van computersystemen maakt het mogelijk om het verloop van processen in een reactor beter te modelleren. En net als in andere sectoren zijn kunstmatige intelligentie en machine learning hierbij steeds belangrijker. Daarnaast geeft het programmadeel ruim baan aan experimenteel onderzoek, want uiteindelijk zijn experimentele gegevens nodig om modellen te toetsen en te valideren.
NRG heeft met haar kennis en de Hoge Flux Reactor in Petten een unieke positie in materiaal- en brandstofonderzoek voor geavanceerde reactoren, die ze ook benut.
Een nieuwe activiteit zijn de scenariostudies. Dat zijn studies, die inzicht geven op welke wijze kernenergie kan bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen in 2050. NRG en TNO onderzoeken die scenario’s. NRG kijkt naar de nucleaire aspecten. TNO naar de economische factoren. Het gaat daarbij om bewezen nucleaire technologie. De kerntechniek heeft de wind in de zeilen. Niet omdat het een wondermiddel is, wel omdat het bijdraagt aan een betere wereld. Dit programmadeel maakt het mogelijk de juiste keuzes te maken op basis van onderbouwde analyses.
Op verzoek van het ministerie van Economische  Zaken en Klimaat deed NRG onderzoek naar de mogelijkheden oen wenselijkheden van de kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors of SMR’s). SMR’s zijn nog niet commercieel op de markt, maar zullen de komende tien jaar beschikbaar komen. NRG zette alle belangrijke aspecten en de huidige stand van de techniek van de SMR op een rij.
Directeur NRG en Pallas, Bertholt Leeftink, benadrukt, dat NRG een uitgebreid traineeprogramma aanbiedt, waarin jong talent kennis kan maken met nucleaire technologie. Om de kennisontwikkeling te versnellen is dit jaar de Nuclear Academy opgezet in de vorm van een samenwerkingsverband tussen NRG en TU-Delft. De Academy ontwikkelt in samenwerking met onderwijsinstellingen modules voor MBO en HBO en voorziet in kennisoverdracht richting overheden.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/19/projectprocedure-nieuwe-kerncentrales-van-start
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-awarded-contract-to-evaluate-ap1000-reactors-in-support-of-netherlands-energy-future
https://www.nrg.eu/nieuws/nucleair-onderzoek-noodzakelijk-voor-de-nederlandse-nucleaire-ambities

˚) KHNP: Korea Hydro and Nuclear Power

Terug naar het nieuwsoverzicht