{settings.product}

Lichte stijging kernenergie wereldwijd

januari 2016 -

Ondanks de economische crisis en de uitfasering van nucleair in enkele Europese landen en Japan is de mondiale bijdrage van kernenergie is in 2015 gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Wereldwijd werden er tien nieuwe reactoren in gebruik genomen, terwijl er acht werden gesloten. Dit blijkt uit cijfers van de World Nuclear Association.

Steeg het elektriciteitsaandeel van kerncentrales in 2014 nog met 4.763 MWe, in het afgelopen jaar was dat 9.497 MWe. In Zuid-Korea en Rusland werden Shin Wolsong 2 en Beloyarsk 4 aangesloten op het net. Het grootste deel van de stijging was te danken aan China. Dit land nam in totaal acht kerncentrales in gebruik, in chronologische volgorde: Fangjishan 2, Yangjiang 2, Hongyanhe 3, Ningde 3, Fuqing 2, Yangjiang 3, Fangchenggang 1 en Changjiang 1.

Naast de nieuwe kerncentrales was er ook 484 MWe aan opschaling van bestaande centrales. Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Zweden droegen hier respectievelijk 19 MWe, 290 MWe en 175 MWe aan bij. Afschalingen waren er ook. Zo produceerden de Zuid-Koreaanse centrales Wolsong 3 en 4 beide 19 MWe minder dan het voorgaande jaar. Op de peildatum van 31 december 2015 zijn er 439 centrales in bedrijf die tezamen 382,2 GWe energie leveren. Aan het begin van datzelfde jaar waren het nog 437 reactoren die gezamenlijk 377,7 GWe leverden.

Nieuwbouw

Wereldwijd zijn er 64 eenheden in aanbouw. Vooral China zet flink in op de bouw van nieuw centrales. Naast de nieuwe reactoren die het land in 2015 in gebruik nam, werd in datzelfde jaar ook begonnen met de bouw van zes nieuwe centrales die in de toekomst samen 6.712 MWe zullen gaan leveren. Ook startte China op 22 december met de bouw van de tweede Hualong One reactor, een eigen ontwerp, op het terrein van de Fuqing-kerncentrale. Rond diezelfde tijd, op 24 en 27 december, werd het beton gestort voor de Chinese Fangchenggang 3 en de Tianwan 5. De Chinese overheid onlangs bekend in de komende 5 jaar 40 nieuwe kerncentrales te willen gaan bouwen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten startte in september met de bouw van de 1.400 MWe Barakah-reactor. Alle nieuwbouw moet uiteindelijk wereldwijd 67,8 GWe extra opleveren.

Sluiting

Terwijl in China de nieuwe kerncentrales verrijzen, werden in Duitsland, Japan, Groot-Brittannië en Zweden in totaal acht kerncentrales gesloten. In juni werd het Duitse Grafenrheinfeld definitief uit bedrijf genomen. Japan sloot in maart maar liefst vijf centrales. Zweden en Groot-Brittannië sloten in oktober en december respectievelijk Oskarshamn 2 en Wylfa 1.

Bron: World Nuclear News
http://www.world-nuclear-news.org/NP-World-starts-up-10-shuts-down-eight-nuclear-reactors-in-2015-411601.html

 

Terug naar het nieuwsoverzicht