{settings.product}

Over waarom Frankrijk stroom importeert in plaats van exporteert

januari 2022 -

Ondanks de krapte op de Noordwest-Europese stroommarkt besloot de Franse toezichthouder ASN ˚) half december 2021 om uit voorzorg de kerncentrale Chooz-B stil te leggen voor inspectie. Een ongelukkige omstandigheid was, dat daardoor 17 van de 56 kernreactoren met een geschat vermogen van 20 GWe in Frankrijk voor onderhoud, reparatie en splijtstofwisselen uit bedrijf waren.

De aanleiding voor de uitbedrijfneming van Chooz-B was, dat op 21 oktober 2021 bij de tienjaarlijkse inspectie van de eenheid Civaux-1, die van hetzelfde type is als die in Chooz, buiten het reactorvat een materiaaldefect in een leiding van het noodkoelsysteem was waargenomen. Uit vervolgonderzoek in het laboratorium bleek, dat het ging om interkristallijne spanningscorrosie vlak naast een lasverbinding. Kennelijk was nog lasspanning in het materiaal aanwezig, waarbij na verloop van tijd haarscheurtjes zijn ontstaan op de korrelgrenzen van het staal van de leiding. Dergelijke haarscheurtjes kunnen groeien en op den duur problemen veroorzaken. Ook in Civaux-2 en in Chooz is die corrosie waargenomen. De eigenaar EdF ˚˚) zal de leidingen repareren en de eenheden weer in bedrijf nemen. Uit het gebeuren blijkt hoe belangrijk zulke periodieke inspecties zijn.

De kerncentrales Civaux in het midden van Frankrijk en Chooz-B in het uiterste Noorden hebben drukwaterreactoren van het type N4. Dat is het nieuwste type, dat in Frankrijk in bedrijf is. De eenheden hebben een vermogen van 1500 MWe en zijn in bedrijf gekomen tussen 1984 en 1991. De genoemde centrales hebben elk twee van dergelijke reactoren.

De invloed op de stroomproductie door het onvoorzien wegvallen van de centrales was zo groot, dat Frankrijk om de voorziening te garanderen zijn kolencentrales moest inzetten en bovendien nog een vermogen van 12 GWe moest importeren. Normaal wekt Frankrijk 75% van zijn elektriciteit met kernenergie op en exporteert het een deel van zijn kernstroom. Naar verwachting zal in de loop van januari 2022 de toestand in Frankrijk verbeteren. Ondertussen staat mede door de Frans situatie de stroomprijs op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt op een recordhoogte van ongeveer € 0,25 per kWh.

Meer informatie:
https://www.reuters.com/world/europe/edf-shares-plunge-after-faults-found-french-nuclear-power-station-2021-12-16/
https://www.reuters.com/business/energy/french-nuclear-capacity-january-low-mild-weather-reduces-risks-power-supply-rte-2021-12-30/

˚) ASN: Autorité de Sûreté Nucléaire

˚˚) EdF: Electricité de France

Terug naar het nieuwsoverzicht