{settings.product}

Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld

september 2023 -

Op Prinsjesdag 2023 maakte minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend, dat hij het nog ontbrekende deel van de investering voor de bouw van Pettens nieuwe onderzoekreactor Pallas in zijn begroting heeft opgenomen. Daarmee is de financiering van Pallas zekergesteld. De investeringskosten liggen tussen € 1,6 en 1,8 miljard. De toezegging van de minister is ter uitvoering van de motie van de Kamerleden Grinwis (CU) en Erkens (VVD) van 13 november 2022. Zij riepen daarin de regering op om in het voorjaar van 2023 de financiële dekking ten behoeve van de bouw van Pallas af te ronden. De motie is door de Kamer aangenomen.

Om geen tijd te verliezen is met goedvinden van de overheid alvast begonnen met de bouw van Pallas. Het eerste beton is inmiddels gestort.

Pallas is volgens de planning in 2026 voltooid. De nieuwe reactor zal in de periode tussen 2026 en 2030 gaandeweg de rol van de oude reactor, de Hoge Flux Reactor (HFR), overnemen. HFR is sinds 1961 in bedrijf.

Het belang van Pallas is drieledig. De nieuwe reactor is nodig voor het instandhouden en uitbreiden van de kennisinfrastructuur op het gebied van de kernenergie. Voorts ook voor het op peil houden van het kernenergieonderzoek, dat NRG uitvoert. Het belangrijkste is echter de productie van medische radio-isotopen, die tot op heden in HFR plaatsvindt. HFR is sinds een aantal jaren ’s werelds grootste producent van medische radio-isotopen. Het is de bedoeling dat Pallas die rol overneemt.

HFR produceert jaarlijks de radio-isotopen voor het diagnostisch medisch onderzoek van ongeveer tien miljoen mensen. Daarnaast zijn medische radio-isotopen nodig voor therapeutische toepassingen. Met name voor kankerpatiënten. In Europa zijn er jaarlijks tweehonderdduizend patiëntbehandelingen met therapeutische radio-isotopen. Een groot deel daarvan is geproduceerd in de HFR. Het aantal therapeutische patiëntbehandelingen groeit met 8% per jaar. Er zijn geen indicaties, dat die groei de komende jaren zal afnemen.

Meer informatie:
https://www.pallasreactor.com/media/financiering-rond-bouw-pallas-reactor/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22977&did=2022D49610

Terug naar het nieuwsoverzicht