{settings.product}

Kernadvies voor Noord-Brabant en Kernmanifest Energietransitie

april 2021 -

De onlangs opgerichte “Stichting Energietransitie en Kernenergie”, die de rechtsopvolger is van de “Initiatiefgroep Kernenergie?”, heeft een manifest gepubliceerd, dat de oproep aan de volgende regering bevat om serieus naar de rol van kernenergie te kijken voor de energiemix vanaf 2030. De CO2-vrije energievoorziening van de toekomst moet als systeem veilig, robuust, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Voor de energiehuishouding is voorts ook de energievoorzieningszekerheid van belang en de geopolitieke en EU-politieke aspecten ervan. Het manifest is ondertekend door de oud-ministers: Hans Alders, Maria van de Hoeven, Jan Terlouw en Hans Wijers, door de oud-directeuren: Jacques de Jong van de Dienst Toezicht Energie, André Versteegh van NRG en George Verberg van de Gasunie, door de rector-magnificus van TU Delft, Tim van der Hagen en door directeuren van de Stichting Nucleair Nederland.

TNO en NRG hebben een advies over kernenergie uitgebracht aan de provincie Noord-Brabant. Hun rapport heet: “De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant”. Het is een studie met een beperkte omvang. De conclusie is, dat kernenergie pas na 2030 een bijdrage kan leveren aan de energietransitie, omdat de tijd voor vergunningverlening en voor de bouw van een moderne lichtwaterreactor minimaal elf jaar is. Omdat kerncentrales van de volgende generatie nog op zich laten wachten, zal voor de inzet van dergelijke systemen een tijd van vijftien tot twintig jaar nodig zijn. Het rapport attendeert op de interferentie met de grootschalige toepassing van zon en wind in combinatie met waterstof. En voordeel van de kerncentrale is, dat het direct ruimtegebruik honderd tot duizend maal kleiner is, dan die van zonne-energie. De Brabantse gedeputeerde Eric de Bie berichtte, dat de provincie Noord-Brabant het initiatief wil nemen voor een “Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant”, die zich inzet voor de realisatie van kernenergie tussen 2030 en 2050. Deze coalitie zou kunnen bestaan uit overheden, ondernemers en onderzoekinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen. Daarmee zou de coalitie een eerste stap zijn op weg naar een door het rijk te vormen (inter)nationale coalitie. Het rapport attendeert op het probleem, dat er geen goedgekeurde vestigingsplaats voor een kerncentrale in Noord-Brabant is. Gememoreerd zij, dat de toenmalige regering begin 1986 de vestigingsplaats Moerdijk aan de hand van criteria goedkeurde en het onderbouwde besluit, de zogeheten Planologische Kernbeslissing naar de Tweede Kamer stuurde °). Vanwege Tsjernobyl heeft de Kamer niet met dit besluit kunnen instemmen. Een latere regering heeft Moerdijk als vestigingsplaats afgevoerd en handhaafde de vestigingsplaatsen Borssele, Eems en Maasvlakte.

Meer informatie:
Over het rapport “De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant”: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/energie/2021/provincie-zoekt-samenwerking-met-ondernemers-en-onderzoeksinstellingen-voor-kernenergie
Over de precieze inhoud van het manifest:
https://energietransitiekernenergie.nl/over-de-stichting/nieuws-en-agenda__trashed/stichting-energietransitie-kernenergie/bibliotheek-documenten-en-bronnen/

°) Zie ook Kamerstuk 18830 nr 47 vergaderjaar 1985 – 1986 door er op te klikken

Terug naar het nieuwsoverzicht