{settings.product}

Studie van twee fracties in EP vergelijkt wind/zon met kernenergie

maart 2021 -

De Nederlandse Europarlementariër Rob Roos van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van een rapport, waarin ruimtebeslag en kosten van wind/zon en kernenergie zijn vergeleken °). De andere trekker was het Tsjechische Europarlementslid OndÅ™ej Knotek van de fractie Renew Europe. De fractie ECR is qua grootte de zesde in het Europees Parlement (EP) en de fractie Renew Europe de vierde.

Het rapport is becommentarieerd door een aantal wetenschappers. Een van hen was de Nobelprijswinnaar van 2018 voor economie, William Nordhaus °°).

Het uitgangspunt van de studie is klimaatneutraliteit voor Europa in 2050. Ofwel een CO2-emissie, die is afgenomen tot bijna nul. Om dat te realiseren is grootschalige elektrificatie nodig, naast de productie van waterstof. De studie laat zien, dat het vanwege het enorme benodigde landoppervlak bijna onmogelijk is om alle elektriciteit met wind en zon op te wekken. Als voorbeeld geeft het rapport de situatie in ons land. We zouden het tempo van de uitbreiding van zon en wind van de afgelopen twaalf jaar moeten verzevenvoudigen om de doelstelling van 3000 PJ in 2050 te halen. Die hoeveelheid elektriciteit is gelijk aan zevenmaal de huidige jaarlijkse Nederlandse productie. Daarvoor is een oppervlakte nodig, dat ligt tussen 24 500 en 68 500 vierkante kilometer. Een oppervlakte van 24 500 komt overeen met het totale oppervlak van de vijf grootste provincies, te weten Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel. Een oppervlakte van 68 500 is bijna tweemaal het totale grondoppervlak van ons land. Als kerncentrales die stroom zouden opwekken, dan is ongeveer 120 vierkante kilometer nodig. Dat is minder dan de helft van het oppervlak van de stad Rotterdam. Afgezien van het ruimteprobleem is wind/zon op de lange termijn ook economisch minder aantrekkelijk dan kernenergie.

Voorts is in het rapport vastgesteld, dat de Europese Commissie met haar energiebeleid zon en wind bevoordeelt. Daardoor is er voor kernenergie geen sprake van een gelijk speelveld. Om de klimaatdoelstelling van 2050 te halen zou de Commissie op het gebied van voorzieningszekerheid, betaalbaarheid en sociale acceptatie haar onterechte voorkeurbeleid voor wind en zon ten opzichte van kernenergie moeten stoppen. De Commissie moet een gelijk speelveld creëren voor de verschillende technologieën, die geen CO2 uitstoten. Het rapport bevat hiertoe een twaalftal beleidsaanbevelingen. Ze staan elders op de website en ze zijn te lezen door hier te klikken. Ze komen neer op een in alle opzichten gelijke behandeling van wind/zon en kernenergie en ze kunnen leiden  tot een Europese renaissance van de kernenergie.

Meer informatie:
https://roadtoclimateneutrality.eu/

°) Rapporttitel: Road to EU Climate neutrality by 2050 – Spatial Requirements of Wind/Solar and Nuclear Energy and Their Respective Costs

°°) William Nordhaus is hoogleraar aan de Yale universiteit en kreeg de Nobelprijs voor zijn werk op het gebied van de integratie van klimaatverandering in de macro-economie op de lange termijn. Hij schreef het boek met de titel: “Het Klimaat Casino – Risico, onzekerheid en de economie van een opwarmende wereld”, dat ingaat op de verstrengeling van de CO2-emissie en de economische activiteiten, als ook op de mogelijkheden van ontvlechting (uitgeverij De Geus)

Terug naar het nieuwsoverzicht