{settings.product}

ECR en Renew Europe, Twee fracties in Europees Parlement

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “Studie van twee fracties in EP vergelijkt wind/zon met kernenergie” van 2 maart 2021 door op de titel te klikken.

De fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en de fractie Renew Europe hebben een een rapport opgesteld, dat is getiteld: “Road to EU Climate neutrality by 2050 – Spatial Requirements of Wind/Solar and Nuclear Energy and Their Respective Costs”.

Het rapport is becommentarieerd door een aantal wetenschappers. Een van hen was de Nobelprijswinnaar van 2018 voor economie, William Nordhaus, hoogleraar is aan de Yale universiteit.

Het uitgangspunt van de studie is klimaatneutraliteit voor Europa in 2050. Ofwel een CO2-emissie, die is afgenomen tot bijna nul. Om dat te realiseren is grootschalige elektrificatie nodig, naast de productie van waterstof. De studie laat zien, dat het vanwege het enorme benodigde landoppervlak bijna onmogelijk is om alle elektriciteit met wind en zon op te wekken. Als voorbeeld geeft het rapport de situatie in ons land. We zouden het tempo van de uitbreiding van zon en wind van de afgelopen twaalf jaar moeten verzevenvoudigen om de doelstelling van 3000 PJ in 2050 te halen. Die hoeveelheid elektriciteit is gelijk aan zevenmaal de huidige jaarlijkse Nederlandse productie. Daarvoor is een oppervlakte nodig, dat ligt tussen 24 500 en 68 500 vierkante kilometer. Een oppervlakte van 24 500 komt overeen met het totale oppervlak van de vijf grootste provincies, te weten Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel. Een oppervlakte van 68 500 is bijna tweemaal het totale grondoppervlak van ons land. Als kerncentrales die stroom zouden opwekken, dan is ongeveer 120 vierkante kilometer nodig. Dat is minder dan de helft van het oppervlak van de stad Rotterdam. Afgezien van het ruimteprobleem is wind/zon op de lange termijn ook economisch minder aantrekkelijk dan kernenergie.

Voorts is in het rapport vastgesteld, dat de Europese Commissie met haar energiebeleid zon en wind bevoordeelt. Daardoor is er voor kernenergie geen sprake van een gelijk speelveld. Om de klimaatdoelstelling van 2050 te halen zou de Commissie op het gebied van voorzieningszekerheid, betaalbaarheid en sociale acceptatie haar onterechte voorkeurbeleid voor wind en zon ten opzichte van kernenergie moeten stoppen. De Commissie moet een gelijk speelveld creëren voor de verschillende technologieën, die geen CO2 uitstoten. Het rapport bevat hiertoe een twaalftal beleidsaanbevelingen, die kunnen leiden  tot een Europese renaissance van de kernenergie. Ze betreffen:

 1. Gelijke behandeling van CO2-vrije technologieën
 2. De elektriciteitsproducent betaalt alle interne en externe kosten
 3. Geen subsidie, die een technologie bevoordeelt. Noch directe, noch indirecte
 4. Totale systeemkosten zijn bepalend voor toepassing en niet de marginale kosten
 5. Differentiatie van het soort elektriciteit
 6. Holistische benadering op basis van het belang voor Europa
 7. Robuuste vergunningsverleningsprocedures zonder voorkeursbehandeling
 8. Wettelijke en politieke zekerheid
 9. Adequate schadeloosstelling voor landonteigening voor vestigingsplaatsen en tracés
 10. Toegang tot financiering, zowel privaat als publiek
 11. Effectieve en efficiënte vergunningverlening op basis van stand van de techniek
 12. Regeling voor aansprakelijkheid en schadeloosstelling voor eventuele ongelukken

Het rapport is via het bovenstaande nieuwsbericht te vinden.

Nieuws
Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld
maandag 25 september 2023

Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld

Op Prinsjesdag 2023 maakte minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend, dat hij het nog ontbrekende de...
Lees verder
Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel
maandag 18 september 2023

Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vermeldt op haar website, dat er goed nieuws is, namelijk dat de Tweede Kamer – zoals...
Lees verder