{settings.product}

Bouwstart eerste Franse EPR2 in 2027 en voor 2050 is de veertiende gereed

april 2023 -

Daags na de motie van wantrouwen vanwege het pensioenbesluit stemde op 21 maart 2023 de Assemblée Nationale Française, de Franse Tweede Kamer, over de uitbreidingsplannen van de regering op het gebied van de kernenergie. Driekwart van de leden stemden voor uitbreiding en een kwart  tegen. De Sénat, de Franse Eerste Kamer, stemde al eerder ten gunste van de plannen. Het voorstel van de regering is om een zestal kernreactoren van het type EPR2 te bouwen en daarvoor een bedrag van € 52 miljard vrij te maken.

De bouw van de eenheden vindt plaats in de vorm van een drietal twinreactoren. Het eerste stel met een gezamenlijk vermogen van 3300 MWe komt in Penly in het uiterste noordwesten van het land. Dat is naast de twee bestaande eenheden van het type P4, die elk een vermogen van 1330 MWe hebben. De  planning is om met de bouw te beginnen voor mei 2027. President Macron treedt die maand af, omdat zijn tweede termijn van vijf jaar er dan op zit. De eerste eenheid is in 2035 gereed. Tijdens zijn toespraak van vorig jaar in Belfort, de grootste turbinefabriek te wereld, die eind 2022 door staatselektriciteitsbedrijf EdF van General Electric is teruggekocht, presenteerde president Macron zijn energiebeleid voor de komende decennia. Dat beleid is erop gericht, dat Frankrijk in 2050 klimaatneutraal is. Het plan is om de serie van zes EPR2-reactoren uit te breiden naar veertien, waarmee het totale vermogen van de nieuwbouw uit komt op 23 GWe. De laatste van de serie van veertien moet voor het jaar 2050 in bedrijf komen.

De strategie van EdF is om de nieuwe reactoren op de vestigingsplaatsen van bestaande kerncentrales te bouwen. Mogelijk speelt bij dat besluit mee, dat de omwonenden bij de bestaande kerncentrales pro kernenergie zijn, wat de inspraakprocedure vergemakkelijkt. Om vertraging bij de uitvoering te voorkomen zal de Franse regering de bouwtermijnen en ook de duur van de vergunningverlening en van de te doorlopen procedures bij wet regelen.

De EPR2 is een vereenvoudigde versie van de EPR met hetzelfde vermogen, namelijk 1650 MWe. De EPR is tussen 1990 en 2010 door de firma’s Framatome en Siemens ontwikkeld en was vooral bedoeld voor de Frans–Duitse thuismarkt. De reactor voldoet derhalve zowel aan de Franse als aan de Duitse veiligheidseisen. Omdat de  veiligheidsfilosofieën verschillen, heeft de EPR overbodige veiligheidssystemen. De  veiligheidsvoorzieningen zijn als het ware gestapeld. Dat leidt niet automatisch tot een veiliger ontwerp. Een te veel aan systemen kan ertoe leiden, dat ze elkaar tegenwerken, waardoor de veiligheid afneemt. Vereenvoudiging leidt dan tot een veiliger reactor, die bovendien goedkoper en sneller te bouwen is. De beste manier om de veiligheid van een ontwerp te optimaliseren is met behulp van een risicoanalyse. Naar verwachting zal de EPR2 dezelfde kleine kans op kernsmelten hebben als de EPR, namelijk eens in de miljoen jaar.

De Franse regering is niet alleen doende met de nieuwbouwplannen, maar ook met de levensduurverlenging van de bestaande reactoren. Haar plan is om die op te rekken tot 60 jaar en eventueel nog langer, mits dat veilig kan. Ze gaf opdracht voor de uitvoering van een studie daarnaar. Voorts moet ergens in de jaren dertig het prototype van de eerste Franse kleine modulaire drukwaterreactor, dat is de NuWard, in bedrijf komen.

Meer informatie over EPR2 en NuWard staat elders op de website. U kunt dat lezen door op de reactornaam te klikken.

Meer informatie:
French parliament votes nuclear plan
France seeking to build 14 EPR2 units by 2050
France approves study on life time extension existing nuclear

Terug naar het nieuwsoverzicht