{settings.product}

Borssele had in 2020 topjaar

januari 2021 -

De kerncentrale Borssele produceerde 3,87 miljard kiloWattuur aan elektriciteit in 2020. Ze behaalde een belastingfactor van iets meer dan 91% en ze had een beschikbaarheid van 92%. De centrale was 3% van de tijd onvoorzien niet-beschikbaar.

Borssele startte in 1973 op. Ze bezit een drukwaterreactor met een vermogen van 481 MWe en ze heeft een bedrijfsvergunning tot 2034.

Als de elektriciteit, die Borssele vorig jaar produceerde met een kolencentrale zou zijn opgewekt, dan zou vorig jaar de CO2-emissie in ons land 3,9 miljoen ton ofwel 2,5%, hoger zijn geweest. De nationale doelstelling voor het jaar 2020 is 166 miljoen ton CO2. Zonder Borssele zou deze doelstelling, die een reductie van 25% ten opzichte van 1990 betekent, zeker niet zijn gehaald. Met het afnemen van de jaarlijkse uitstoot zal de komende jaren het percentage, dat Borssele aan de CO2-reductie bijdraagt, toenemen.

Terug naar het nieuwsoverzicht