{settings.product}

Tsjernobyl dertig jaar later

april 2016 -

Dertig jaar na het ongeluk bij Tsjernobyl liggen de belangrijkste sanerings- en veiligheidsprojecten op het terrein van de voormalige kerncentrale in Oekraïne op schema en de constructie van de New Safe Confinement (NSC) is bijna gereed. De ingebruikname van het complete Shelter Implementation Plan (SIP) staat gepland voor november 2017. Dit deelden Novarka, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) mee.

Novarka is een onderneming gevormd door de Franse multinationals Vinci Construction en Bouygues Travaux Publics. Volgens Vince Novak, directeur van de nuclear safety department van de EBRD kan aan het einde van dit jaar de enorme boogconstructie in positie worden geschoven over de Unit 4-reactor die op 26 april 1986 explodeerde. De NSC is met 1,5 miljard euro het duurste en meest in het oog springende onderdeel van het 2,15 miljard euro kostende SIP en is ontworpen om de restanten van de verwoeste reactor af te schermen. De complete SIP zal naar verwachting eind 2017 gereed zijn.

De betrokkenheid van de EBRD bij nucleaire veiligheid startte in 1993 met het in het leven roepen van de Nuclear Safety Account (NSA) voor noodzakelijke veiligheidsverbeteringen aan Sovjet-reactoren die in bedrijf waren in Bulgarije, Litouwen en Rusland. Om Oekraïne te helpen de locatie na de ramp in 1986 met de overkapping stabiel te krijgen, werd de Chernobyl Shelter Fund (CSF) in 1997 opgezet door de internationale gemeenschap onder leiding van de G-7 en de Europese Commissie. De EBRD werd aangewezen als de nieuwe administrateur voor de fondsen. De eerste opdracht van de CSF was om de balans op te maken en een plan van aanpak te ontwikkelen over hoe Tsjernobyl weer een veilige omgeving kon worden. Het plan definieerde vijf centrale veiligheidsdoelen waarvan er een leidde tot het ontwerp en de constructie van de NSC, het zichtbaarste en prominentste sluitstuk van de SIP. Daarnaast bevat de SIP nog meer dan 300 sub-projecten waaronder de aanleg van de infrastructuur nodig voor de constructie van de NSC, de stabilisatie van de bestaande afscherming, het verwijderen van de zwaar verontreinigde ventilatieschoorsteen, radiologische bescherming en veiligheidsmaatregelen voor de werknemers en het permanent toezicht op en risicobeoordeling van alle activiteiten op de site.

Volgens Helen Rycraft, senior nuclear safety officer bij de International Atomic Energy Agency was het ongeluk bij Tsjernobyl ‘een keerpunt’ voor de nucleaire industrie. Ze zei dat Tsjernobyl liet zien dat je niet alleen op technologie kan vertrouwen om veiligheid te garanderen en dat de houding en gedrag van management en werknemers een belangrijke rol spelen als onderdeel van iets wat nu ‘safety culture’ wordt genoemd. Rycraft: “Safety culture gaat over mensen. Het stelt de menselijke neiging naar zelfgenoegzaamheid en dingen als iets vanzelfsprekend aannemen aan de orde.” Het SIP-project wordt gefinancierd door meer dan veertig landen en organisaties. De enorme NSC-constructie zal uiteindelijk 110 meter meter hoog zijn, 165 meter lang met een spanwijdte hebben van 260 meter en een technische levensduur van minimaal 100 jaar. Novarka en de EBRD hebben beide bevestigd dat het element voor de NSC dat voor 1,5 miljard euro is begroot nu al wordt gedekt door donorlanden die hun betalingen op regelmatige basis voldoen.

Bron: NucNet - http://bit.ly/1VPwPyL

 

Terug naar het nieuwsoverzicht