{settings.product}

Engelse KNAW wil warmtekracht met kernenergie

oktober 2020 -

De Royal Society, de Engelse pendant van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, publiceerde haar studie naar de rol van kernenergie in de toekomstige Engelse energievoorziening. De conclusie is, dat kernenergie het Verenigd Koninkrijk kan helpen in 2050 geen CO2 meer uit te stoten door niet alleen elektriciteit te produceren, maar ook door de mogelijkheden, die de opgewekte warmte biedt, volledig te benutten. Die warmte kan woningen verwarmen, waterstof produceren en de CO2-emissie van de industrie omlaag brengen. In de studie is erop geattendeerd, dat de techniek van warmtekracht goed samengaat met het fluctuerende groeiende aandeel duurzame energie. In tijden van een groot aanbod van duurzame energie kunnen de kerncentrales omschakelen van elektriciteitsproductie naar warmteproductie.

De komst van de SMR, de kleine modulaire reactor zal in de toekomst leiden tot meer flexibiliteit. Wel is de locatiekeuze van deze kerncentrales van invloed. De locaties zouden dicht bij de plaatsen van het gebruik van energie moeten liggen. Veelal zijn dat industriële clusters.

Warmtekracht biedt mogelijkheden voor zowel lage temperatuur, als hoge temperatuur toepassingen. De lage temperatuur voor stadsverwarming en de ontzilting van zeewater. In Engeland zijn zo’n 50 locaties, inclusief stedelijke gebieden, geschikt voor lage temperatuur toepassingen met een SMR. Wel is het gewenst om vooraf te onderzoeken of de plaatselijke bevolking zo’n toepassing steunt. De hoge temperatuur van geavanceerde kernreactoren, boven 400 Celsius, biedt het interessante perspectief van de katalytische productie van waterstof zonder CO2-emissie, de productie van synthetische brandstoffen, zoals ammoniak, als ook andere hoogwaardige industriële toepassingen.

De opstellers van de studie zien de warmtekracht met kernenergie als een goede kans om aan een onzekere toekomst het hoofd te bieden.

Meer informatie:
https://royalsociety.org/topics-policy/projects/low-carbon-energy-programme/nuclear-cogeneration/

Terug naar het nieuwsoverzicht