{settings.product}

Engelse regelgeving voor nucleaire scheepsvoortstuwing in de maak

oktober 2021 -

Het Engelse Maritiem en Kustbescherming Agentschap (MCA) ˚) heeft een consultatie van belanghebbenden aangekondigd, dat ten doel heeft regelgeving speciaal voor nucleair aangedreven koopvaardijschepen te implementeren. De reden hiervoor is, dat MCA nieuwe technologieën op dit gebied wil bevorderen. Weliswaar vaardigde de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) veertig jaar geleden veiligheidsvoorschriften uit, waaraan met kernenergie voortgestuwde schepen moeten voldoen en zegde MCA toe deze regels ook te zullen volgen, maar MCA vindt dat niet voldoende. Er zitten namelijk tekortkomingen in die regelgeving. In het nieuwe ontwerp eist MCA de uitvoering van een bepaald testprogramma voorafgaande aan de inbedrijfstelling van een scheepsreactor, een toezicht op de bouw, dat aan bepaalde eisen voldoet, als ook bepaalde kwaliteitscontroles. Dat alles, opdat zeker is, dat het schip aan de veiligheidseisen voldoet.

De nieuwe regelgeving zal gaan gelden voor koopvaardijschepen, die Engelse werven in de toekomst bouwen, die Engelse reders aanschaffen of die Engelse havens aandoen.

Naast de nieuwe Engelse regelgeving is er de Amerikaanse, waarbij het Amerikaanse Bureau voor Scheepvaart (ABS) ˚˚) op basis van “nieuwe technologische kwalificaties” nieuwe initiatieven goedkeurt, inclusief die op het gebied van de veiligheid van een bepaalde nucleaire scheepsvoortstuwing.

De Engelse regelgeving zou kunnen uitgroeien tot een internationale standaard op het gebied van kernreactoren aan boord van schepen. Het zou in de toekomst een rol kunnen spelen bij de energietransitie op dit gebied. Dat is mogelijk, omdat diverse kleine modulaire reactoren (SMR), met name van het type drukwaterreactor, in ontwikkeling zijn. Deze kleine reactoren zijn heel geschikt voor toepassing op schepen.

Er zijn op de wereld ongeveer 160 marineschepen met nucleaire voortstuwing. Dat zijn vooral duikboten, naast enkele vliegdekschepen. Voorts zijn er ook nog de Russische ijsbrekers.

De eerste kernonderzeeër was de USS Nautilus, die tussen 1954 en 1980 dienst deed. Thans is hij een museumschip in Groton, Connecticut. De nucleaire voortstuwing zorgde voor een revolutie van de Amerikaanse marinevloot. De Verenigde Staten deelde zijn techniek met Engeland, terwijl Frankrijk, Rusland en China hun eigen techniek ontwikkelden op dit gebied.

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-draft-merchant-shipping-nuclear-ships-regulations-2021

˚) UK MCA: Maritime & Coastguard Agency
˚˚) ABS: American Bureau of Shipping

Terug naar het nieuwsoverzicht