{settings.product}

TerraPower en GEH samen in Natriumreactor, kweekreactor en energieopslag ineen

februari 2021 -

TerraPower, een bedrijf dat Bill Gates oprichtte en General Electric Hitachi (GEH) ontwikkelen een systeem, dat de merknaam Natrium kreeg. Het is een combinatie van een natriumgekoelde snelle kweekreactor en een energieopslag. De reactor, die zich onderin een silo bevindt, is aangesloten op twee buffervaten. Die buffervaten, die een gesmolten zout bevatten, staan bovengronds. Energieopslag is mogelijk dankzij de vrij hoge uitgangstemperatuur van de reactor, die voor dit type in de regel rond 550 Celsius ligt. De energieopslag is verwant aan die van een zonthermische centrale (CSP) °).

De combinatie van kernreactor en energieopslag maakt het mogelijk om fluctuaties in de vraag en het aanbod van elektriciteit te volgen. Er is een groot economisch voordeel, omdat de reactor op volvermogen kan doordraaien, terwijl het systeem maar een deel van het elektrisch vermogen afgeeft. Daardoor is het systeem heel geschikt om in combinatie met duurzame energiebronnen toe te passen. Het nominale vermogen van de reactor is 345 MWe, maar dankzij de energieopslag kan het systeem gedurende 5½ uur een vermogen leveren van 500 MWe.

Het woord “snelle” in snelle kweekreactor heeft betrekking op de hoge snelheid van de neutronen, die de splijtingen teweeg brengen. Deze snelheid blijft hoog, omdat er geen remstof (moderator) is om ze af te remmen en ze in thermisch evenwicht met hun omgeving te brengen. De splijtstof blijft lang in de reactor zitten en de opbrand is daardoor hoog. De reactor kweekt uit de kweekstof uranium-238 zijn eigen splijtstof plutonium-239. Voor elke splijtstofatoom plutonium-239, dat splijt, ontstaat door het overschot aan neutronen en de lage parasitaire absorptie iets meer dan één nieuw splijtstofatoom plutonium-239. Daardoor verbruikt de kweekreactor gedurende zijn bedrijfsperiode geen splijtstof. Hij produceert het. Dat in tegenstelling tot vele andere typen, zoals de lichtwaterreactor. Vanwege de ruime uraniumvoorkomens op aarde en omdat natuurlijk uranium voor meer dan 99% uit uranium-238 bestaat, kunnen kweekreactoren eeuwenlang de mensheid van energie voorzien.

Er is voor de Natriumreactor nog geen vergunning aangevraagd. Desondanks verwacht het samenwerkingsverband, dat vanwege de grote hoeveelheid kennis, die beschikbaar is, de eerste reactor in 2027 draait en dat hij in 2030 op de markt komt.

TerraPower ontwikkelt ook een andere kweekreactor, de TWR en GEH ontwikkelt een kleine kokendwaterreactor, de BWRX-300. Meer informatie over de Natriumreactor en over de twee andere reactoren staat elders op de website van KernVisie. U kunt het lezen door op de desbetreffende reactornaam te klikken.

Meer informatie:
https://www.terrapower.com/our-work/natriumpower/
https://www.terrapower.com/terrapower-and-ge-hitachi-nuclear-energy-launch-natrium-technology/

°) CSP: Concentrated Solar Power

Terug naar het nieuwsoverzicht