{settings.product}

TWR

Type: LMFBR, vloeibaar metaal gekoelde Snelle Kweekreactor – VS

Zie het KernVisie nieuwsbericht met titel: “Bill Gates' reactorontwikkeling dupe van Trump “ van 16 januari 2019 door op de datum te klikken.

Achtergrondinformatie

TWR staat voor Traveling Wave Reactor. De naam, Traveling Wave, impliceert, dat het vermogen in de reactor zich als een golf langzaam naar de buitenkant van de reactorkern verplaatst.

 Bill Gates is medeoprichter van Microsoft Corporation en bestuursvoorzitter van het bedrijf TerraPower LLC, een onderneming, die hij ruim tien jaar geleden oprichtte en die zich ten doel stelde om in samenwerking met het Chinese CNNC, China National Nuclear Corporation, dit nieuwe type kernreactor te ontwikkelen. Bill Gates schreef in een blog ter gelegenheid van de jaarwisseling 2018/19, dat kernenergie ideaal is om klimaatverandering aan te pakken. Hij signaleert, dat de kostendaling van elektriciteit uit zon en wind het klimaatprobleem niet zal oplossen. Het probleem is immers het fluctuerende karakter van deze duurzame energiebronnen. Daarbij is niet verwachten, dat we weldra over voldoende spotgoedkope batterijen voor grootschalige elektriciteitsopslag kunnen beschikken. Dan blijft alleen kernenergie over, die dit probleem niet heeft. Bill Gates stelt vast, dat de VS geen wereldleider meer is op het gebied van de kerntechniek. Om die positie op het gebied van de geavanceerde kernenergie opnieuw te verwerven is meer geld nodig, als ook een modernisering van de regelgeving. Naar zijn mening zijn mogelijke veiligheidsproblemen met betere techniek op te lossen.

De TWR is een LMFBR ofwel een natrium gekoelde snelle kweekreactor. De splijtstof blijft in de reactor zitten gedurende een periode van 40 jaar. De reactor start op met uranium-235 en kweekt vervolgens zijn eigen splijtstof, vooral plutonium-239.  Daardoor verbruikt hij gedurende zijn splijtstofcyclus netto geen splijtstof. Dit in tegenstelling tot een lichtwaterreactor.

Stand van de ontwikkeling

De reactor bestaat vooralsnog alleen op papier. Vanwege nieuwe Amerikaanse regels heeft Bill Gates de samenwerking, die vastligt in overeenkomst met China, moeten beëindigen. Deze overeenkomst stamt uit 2016. Het plan om een prototype met een vermogen van 600 MWe te bouwen ten zuiden van Peking gaat daarom niet door.

Nieuws
Over hoe de nieuwe regering van Joe Biden tegen kernenergie aankijkt
dinsdag 24 november 2020

Over hoe de nieuwe regering van Joe Biden tegen kernenergie aankijkt

De nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft kort na zijn verkiezing een beleidsdocument gepubliceerd, ...
Lees verder
Engelse regering keurt bouw EPR in Sizewell goed
dinsdag 17 november 2020

Engelse regering keurt bouw EPR in Sizewell goed

Micheal Shellenberger meldde tijdens de webcast “The Nuclear Elephant” van KernVisie °), dat de Engelse regering re...
Lees verder