{settings.product}

TWR

Type: LMFBR, vloeibaar metaal gekoelde Snelle Kweekreactor – VS

Zie het KernVisie nieuwsbericht met titel: “Bill Gates' reactorontwikkeling dupe van Trump “ van 16 januari 2019 door op de datum te klikken.

Achtergrondinformatie

TWR staat voor Traveling Wave Reactor. De naam, Traveling Wave, impliceert, dat het vermogen in de reactor zich als een golf langzaam naar de buitenkant van de reactorkern verplaatst.

 Bill Gates is medeoprichter van Microsoft Corporation en bestuursvoorzitter van het bedrijf TerraPower LLC, een onderneming, die hij ruim tien jaar geleden oprichtte en die zich ten doel stelde om in samenwerking met het Chinese CNNC, China National Nuclear Corporation, dit nieuwe type kernreactor te ontwikkelen. Bill Gates schreef in een blog ter gelegenheid van de jaarwisseling 2018/19, dat kernenergie ideaal is om klimaatverandering aan te pakken. Hij signaleert, dat de kostendaling van elektriciteit uit zon en wind het klimaatprobleem niet zal oplossen. Het probleem is immers het fluctuerende karakter van deze duurzame energiebronnen. Daarbij is niet verwachten, dat we weldra over voldoende spotgoedkope batterijen voor grootschalige elektriciteitsopslag kunnen beschikken. Dan blijft alleen kernenergie over, die dit probleem niet heeft. Bill Gates stelt vast, dat de VS geen wereldleider meer is op het gebied van de kerntechniek. Om die positie op het gebied van de geavanceerde kernenergie opnieuw te verwerven is meer geld nodig, als ook een modernisering van de regelgeving. Naar zijn mening zijn mogelijke veiligheidsproblemen met betere techniek op te lossen.

De TWR is een LMFBR ofwel een natriumgekoelde snelle kweekreactor. Het woord “snelle” heeft betrekking op de hoge snelheid van de neutronen, die de splijtingen teweeg brengen. Deze snelheid blijft hoog, omdat er geen remstof (moderator) is om ze af te remmen en ze in thermisch evenwicht met hun omgeving te brengen. De splijtstof blijft 40 jaar lang in de reactor zitten en de opbrand is daardoor hoog. De reactor start op met uranium-235. Gedurende zijn bedrijfsperiode kweekt de reactor uit de kweekstof uranium-238 zijn eigen splijtstof, plutonium-239. Voor elke splijtstofatoom plutonium-239, dat splijt, ontstaat door het overschot aan neutronen en de lage parasitaire absorptie iets meer dan één nieuw splijtstofatoom plutonium-239. Daardoor verbruikt hij gedurende zijn bedrijfsperiode netto geen splijtstof. Dit in tegenstelling tot een lichtwaterreactor.

Stand van de ontwikkeling

De reactor bestaat vooralsnog alleen op papier. Vanwege nieuwe Amerikaanse regels heeft Bill Gates de samenwerking, die vastligt in overeenkomst met China, moeten beëindigen. Deze overeenkomst stamt uit 2016. Het plan om een prototype met een vermogen van 600 MWe te bouwen ten zuiden van Peking gaat daarom niet door.

Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder