{settings.product}

Zuid-Koreaanse regering onder druk vanwege kernenergie

maart 2019 -

De Zuid-Koreaanse regering, die in mei 2017 aantrad, beoogt om alle kerncentrales op termijn te sluiten. De regering staat onder leiding van president Moon. Zijn plan is om het aandeel van de kernenergie in de elektriciteitsproductie in 2030 te verminderen van de huidige 30% naar 24%. De productie met steenkool is thans 40% en met LNG, vloeibaar aardgas, 20%. De populariteit van de regering Moon neemt af als gevolg van economische neergang. De oppositie voert campagne voor kernenergie en voert argumenten aan zoals de toename van de luchtvervuiling en de noodzaak de elektriciteitsprijs te verlagen in plaats van te laten toenemen. Een peiling onder de bevolking van februari 2019 toont aan dat 71,4% pro kernenergie is. Drie maanden eerder was dat 67,5%. Sinds het aantreden van de regering Moon is de voorbereiding gestopt voor de bouw van twee kerncentrales met elk twee drukwaterreactoren en met een totaal vermogen van 5800 MWe. De eenheden Kori-5 en -6 waren in mei 2017 al voor 30% gereed. Een staatscommissie blies het bouwproject nieuw leven in. De eenheden Hanul-3 en -4 waren toentertijd reeds vergund en hadden toestemming om met de bouw te beginnen. Het Koreaanse staatselektriciteitsbedrijf heeft een besluit over het al dan niet doorgaan aangehouden en zou graag zien dat een nieuwe staatscommissie zich over de problematiek buigt. President Moon is daar op tegen, maar met de verkiezingen van april 2020 in het vooruitzicht is het onzeker, wat er uiteindelijk zal gebeuren. Een petitie om de eenheden Hanul-3 en -4 te voltooien, die tevens tegen het antinucleaire regeringsbeleid was gericht, is 340 000 keer ondertekend.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf KEPCO levert een kerncentrale met vier eenheden van elk 1345 MWe aan Abu Dhabi (VAE). De investeringskosten van deze kerncentrale liggen tussen $ 25 en 30 miljard. De bouw startte in 2012 en de eerste eenheid, Barakah-1, kreeg vorig jaar zomer haar bedrijfsvergunning.

Meer informatie:
http://www.keei.re.kr/main.nsf/index_en.html?open&p=%2Fweb_keei%2Fen_news.nsf%2FXML_Portal%2F720a307077894e594925838b00009e57&s=%3FOpenDocument%26menucode%3D%26category%3D%25EC%2597%2590%25EB%2584%2588%25EC%25A7%2580%25EB%2589%25B4%25EC%258A%25A4%26Click%3D

Terug naar het nieuwsoverzicht