{settings.product}

Argentijnse reactorleverancier geselecteerd voor Petten

januari 2018 -

Om de betrouwbare levering van een breed scala aan radio-isotopen op de lange termijn te garanderen, heeft de Nederlandse regering in 2012 besloten om de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten te vervangen. Hiertoe is de stichting PALLAS op 16 december 2013 opgericht met als doel het ontwerpen en bouwen van een nieuwe reactor. Dat is inclusief het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het ontwikkelen van een solide business case en het organiseren van particuliere financiering voor de bouw- en inbedrijfstellingsfase van de PALLAS-reactor.

De Stichting PALLAS heeft het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS, een consortium van het Argentijnse INVAP en de Nederlandse bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis, uitverkoren om het ontwerp van een ‘state-of-the-art’ PALLAS-reactor te maken en om de reactor daarna te bouwen. Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen zijn. Daarnaast zal nucleair technologisch onderzoek plaatsvinden. De contractwaarde voor de voorbereidingsfase, inclusief ontwerp, bedraagt maximaal 40 miljoen euro. De daaropvolgende fasen zullen maximaal enkele honderden miljoenen euro’s kosten.

PALLAS zal de bijna zestig jaar oude HFR vervangen. Thans produceert HFR nog de medische radio-isotopen voor de jaarlijkse diagnose en behandeling van miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten. Zeventig procent van de radio-isotopen, die Europese ziekenhuizen gebruiken, is afkomstig uit Petten. Wereldwijd ligt dit percentage rond de dertig procent en in Nederland is dit tachtig procent.

Het Argentijnse bedrijf INVAP heeft ervaring met het ontwerp en de bouw van onderzoekreactoren. Het exporteerde de OPAL-reactor naar Australië. De ervaring van Australië toont aan, dat INVAP in staat is om een belangrijke en competitieve aanbesteding te winnen (200 miljoen Amerikaanse dollar in het jaar 2000), om de vastgestelde deadlines te halen en om volledig te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Australië is zeer tevreden met het bedrijf.

 

Zie ook: http://www.pallasreactor.com/#homepage

 

Terug naar het nieuwsoverzicht