{settings.product}

Belgische kerncentrales toch uiterlijk in 2025 dicht

januari 2022 -

De Belgische regering berichtte half december 2021, dat ze bij haar besluit blijft om in de periode tot eind 2025 de twee kerncentrales in het land te sluiten. Dat zijn de centrale in Doel, dat 15 km ten westen van Antwerpen aan de Schelde ligt en die in Tihange aan de Maas op 25 km van Luik. De beide centrales hebben alleen drukwaterreatoren. Doel heeft vier eenheden en Tihange drie.

De herbevestiging volgt op een jarenlang besluitvormingsproces. Al in 2003 nam de regering de beslissing om de kerncentrales te sluiten aan het einde van hun levensduur van 40 jaar en om geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Ze legde dat voornemen toen vast in een wet. Na het ongeluk in Fukushima in maart 2011 bevestigde de regering dat besluit. Sinds 2018 is aanvullende wetgeving van kracht.

Aan de huidige herbevestiging gingen oproepen van adviescomités alsmede van nationale en internationale organisaties vooraf om vanwege de gunstige invloed op het klimaat de levensduur van de kerncentrales of in elk geval van enkele eenheden te verlengen.

De beide kerncentrales hebben een gezamenlijk vermogen van bijna 6000 MWe en produceren 50% van de elektriciteit in België. Dat komt overeen met 41 TWh per jaar. De regering wil de kernstroom vervangen door elektriciteit uit nieuw te bouwen gascentrales. De productie van de genoemde hoeveelheid elektriciteit door moderne gascentrales betekent de uitstoot van 14 miljoen ton CO2 per jaar. Ter vergelijking: In 2020 was de CO2-emissie in België 90 miljoen ton en in Nederland 175 miljoen ton.

De eenheden Doel-3 en Tihange-2 zijn de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest. De reden was, dat door een betere detectietechniek in augustus 2012 haarscheurtjes in de reactorvaten zijn ontdekt. De twee eenheden hebben daarom tot eind 2015 veel stilgelegen. Uiteindelijk bleek, dat die haarscheurtjes bij de fabricage van de vaten zijn ontstaan en dat ze niet groeiden. De eenheden waren veilig en mochten weer opstarten.

Als zou blijken dat de elektriciteitsvoorziening door de sluitingen in gevaar komt, dan zouden de eenheden Tihange-3 en Doel-4 tijdelijk langer open mogen blijven. De bedrijver van deze eenheden liet weten, dat hij de eenheden in de winter van 2025 definitief stillegt en dat langer doordraaien niet mogelijk is vanwege technische, wettelijke en andere juridische omstandigheden. De reactie is begrijpelijk, omdat de voorkant van de splijtstofcyclus – aankoop, levering van uranium, conversies, verrijking, alsmede splijtstofelementfabricage – al gauw zo’n vier jaar vergen. Overigens blijkt uit een recente opiniepeiling, dat 83% van de Belgen er voorstander van is om kernenergie te blijven gebruiken voor elektriciteitsproductie.

Eenheid

Vermogen [MWe]

Opgestart in

Sluit in

Doel-1

433

feb 1975

2025

Doel-2

433

nov 1975

2025

Doel-3

1006

okt 1982

2022

Doel-4

1039

jul 1985

2025

Tihange-1

962

okt 1975

2025

Tihange-2

1008

jun 1983

2023

Tihange-3

1046

sept 1985

2025

 

Meer informatie:
https://www.dw.com/en/belgium-to-close-all-existing-nuclear-power-plants/a-60236059

Terug naar het nieuwsoverzicht