{settings.product}

Wetsontwerp van staat Washington helpt nieuwe kleine kerncentrales

februari 2021 -

De staat Washington in het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten heeft op het gebied van de kernenergie het een en ander gemeen met onze provincie Zeeland. Washington heeft een kerncentrale en een opslagfaciliteit voor radioactief afval. Zijn bevolking staat ook overwegend positief tegenover kernenergie. De kerncentrale heet Colombia Generating Station, ligt 16 kilometer ten noorden van Richmond en heeft een kokendwaterreactor met een vermogen van 1116 MWe.

De staten van de VS zijn op een aantal punten autonoom. Dat geldt onder andere voor gebieden als energie en milieu. De staten hebben ook eigen besturen, die wetten kunnen maken op de terreinen, waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Het bestuur van Washington heeft een wetsontwerp gemaakt om de toepassing van nieuwe kleine kerncentrales met een SMR, een kleine modulaire reactor, een impuls te geven. De voorgestelde maatregelen zijn vergelijkbaar met die ter stimulering van duurzame energiebronnen, die in veel landen gelden. Ze liggen op het gebied van belastingvoordelen en investeringen. Zowel voor de hele centrale, als voor de bouw van componenten in Washington, als ook voor de opleiding van medewerkers voor de toekomstige centrales.

Het wetsontwerp is vooral bedoeld om nieuwe ontwerpen van de SMR door het dal te helpen, waar elke nieuwe technologie nu eenmaal last van heeft. Het doel is ook om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kerntechniek, die nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij wijzen de opstellers er op, dat ’s werelds meest vooraanstaande klimaatwetenschappers er bij de wereldleiders op hebben aangedrongen om de uitbreiding van kernenergie te ondersteunen.

De nieuwe kernreactoren, die het wetsontwerp bevordert, hebben een eigenaar nodig. Dat is het elektriciteitsbedrijf Energy NorthWest, dat een elektriciteitsproductie heeft van tien miljard kWh. Dat is ongeveer 10% van de Nederlandse. Energy NorthWest beschikt al over goedgekeurde vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales, inclusief goedgekeurde milieueffectrapportages, die echter betrekking hebben op grote kerncentrales. Voor de kleine kerncentrales moeten ze aangepast. Het elektriciteitsbedrijf is wat dat betreft optimistisch, omdat de nieuwe kleine reactorontwerpen eenvoudiger zijn en een minder groot milieueffect hebben.

Enkele kleine reactoren hebben de bijzondere interesse van de opstellers. Dat zijn onder andere NuScale, Xe-100 en de Canadese IMSR. De omschrijvingen van deze reactoren staan elders op de website van KernVisie en zijn in te zien door op de naam van het reactorontwerp te klikken.

Meer informatie:
https://washingtonlatest.com/washington-state-senate-bill-5244-needed-support-for-nuclear-power/

Terug naar het nieuwsoverzicht