{settings.product}

Xe-100

Type: SMR HTGR, Hoge Temperatuur Gasgekoelde  Reactor – VS

Zie de KernVisie nieuwsberichten met titel: “Nieuw type kogelbedreactor” van 31 maart 2017 en “VS ontwikkelt innovatieve kerncentrales” van 20 januari 2015 door op de datum te klikken.  

Achtergrondinformatie:

Het Amerikaanse bedrijf X-Energy heeft aangekondigd te starten met het voorlopig ontwerp van de Xe-100, een hoge temperatuur gasgekoelde modulaire kogelbedreactor (HTGR). Voor de ontwikkeling werkt het bedrijf samen met Southern Nuclear, een dochteronderneming van Southern Company. Op basis van de overeenkomst, die X-Energy met Southern Nuclear sloot, zal Southern Nuclear de commercialisering van de Xe-100 verzorgen. Southern Company is een groot elektriciteitsbedrijf in het zuidoosten van de Verenigde Staten, dat verschillende typen elektriciteitscentrales bedrijft, waaronder waterkracht-, gas-, kolen- en kerncentrales.

X-energy zal zich, tezamen met andere partners, richten op het reactor- en brandstofontwerp van de Xe-100 Pebble Bed Advanced reactor. De reactor heeft een vermogen van 200 MWth (75 MWe). Bij deze kleine hoge temperatuur gasgekoelde reactor zit de uraniumbrandstof opgesloten in grafietbollen, die ongeveer even groot zijn als een tennisbal. De koeling vindt met helium plaats. De reactor gebruikt proliferatieongevoelige splijtstof. Dat is uraniumoxicarbide in de vorm van gecoated particles met een TRISO-coating.  Door dit ontwerp is smelten van de reactorkern uitgesloten. Dat maakt het mogelijk om de reactoren zonder extra veiligheidsrisico's in dicht bevolkte gebieden te plaatsen. De bouwtijd is kort. Dat komt onder meer door de toepassing van geprefabriceerde onderdelen. De reactor is inherent veilig. De reactor van de Xe-100 is vanwege zijn geringe omvang geschikt voor ‘micro grid’ (industriële) locaties, maar ook voor aansluiting op het gewone  elektriciteitsnet en voor de levering van hoge temperatuur proceswarmte aan de industrie in de vorm van stoom met een temperatuur van 565 Celsius.

In januari 2016 kreeg X-Energy in het kader van de U.S. Department of Energy Advanced Reactor Concept Cooperative Agreement voor de verdere de ontwikkeling van deze reactor een bedrag van 30 miljoen Euro toegekend voor een periode van vijf jaar.

Stand van de ontwikkeling:

X-energy is een relatief jong bedrijf, dat er volgens de planning naar streeft om het basisontwerp in 2021 gereed te hebben. Het streven is om de Xe-100 rond 2025 op de markt te brengen .

Nieuws
De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie
maandag 04 juli 2022

De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie

Minister Jetten van Klimaat en Energie stuurde op 1 juli 2022 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de te nemen stap...
Lees verder
De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales
vrijdag 24 juni 2022

De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft begin juni 2022 het “Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat” naar de Kamer ge...
Lees verder