{settings.product}

Europese Commissie wil Euratomverdrag aanpassen

april 2019 -

Het Euratomverdrag stamt uit 1957. Het is het oudste verdrag, waarop de Europese Unie is gebaseerd. Het Europese Parlement bestond toentertijd nog niet. Er is daarom geen parlementaire controle op de uitvoeringsaspecten. Het verdrag geeft de Commissie vele supranationale bevoegdheden op het gebied van de civiele toepassing van kernenergie. Het was destijds bedoeld om de weg naar de grootschalige uitbreiding van kernenergie in de lidstaten te plaveien. Het regelt Europa breed veel zaken op nucleair gebied, zoals eigendom, gebruik en toezicht op splijtstoffen, veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties, stralingsbescherming, behandeling en beheer van radioactief afval, nucleair onderzoek, als ook hoe te handelen in geval van ongevalssituaties. Inmiddels zijn er een aantal onderwerpen, die volgens de Commissie niet in voldoende mate in het verdrag zijn geregeld. Voorbeelden zijn de levensduurverlenging en de ontmanteling van kerncentrales, de internationale responsie op kernongevallen, als ook de financiële afwikkeling van dit alles. De Europese Commissie zegt een meer democratische besluitvorming na te streven en het parlementaire toezicht op de genoemde gebieden te willen versterken. Dat betreft zowel het Europese Parlement, als de nationale parlementen. Op grond van dit alles wil de Commissie het verdrag aanpassen. Een groep met internationale deskundigen zal de Commissie adviseren. Het is echter langetermijnbeleid, dat pas na 2025 tot herziening van het verdrag zal leiden. Het uitgangspunt, dat elk land zelf over de toepassing van kernenergie beslist, blijft onveranderd.

 

Meer informatie in paragraaf 3 van:

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/CommTax.pdf 

Terug naar het nieuwsoverzicht