{settings.product}

Doorbraak in productieproces van zeldzaam kankermedicijn uit kernafval

juni 2022 -

Een zeldzaam medicijn tegen kanker is gebaseerd op de radio-isotoop lood-212 (Pb-212), die een halfwaardetijd heeft van 10,6 uur. Pb-212 is een betastraler, maar zijn dochterkernen zijn alfa– en beta– en (met een waarschijnlijkheid van 36%) gammastralers. Effectief is Pb-212 te zien als een alfastraler. Pb-212 vervalt uiteindelijk naar lood-208 (Pb-208). Voor het medicijn is de radio-isotoop gebonden aan een peptide, die kankercellen wel, maar andere lichaamscellen niet opnemen. De vrijkomende alfadeeltjes hebben een dracht, die ongeveer even groot is als de afmeting van de kankercel. Daardoor doden ze de kankercel van binnenuit en laten ze het omringende weefsel ongemoeid. Ook de betadeeltjes dragen bij aan het vernietigen van de kankercellen.

Pb-212 maakt deel uit van de vervalreeks van thorium-228 (Th-228). De laatstgenoemde radio-isotoop is een van de minor actinides, die zich tijdens het bedrijf van een kernreactor vormt. Het Th-228 heeft een halfwaardetijd van 23 maanden. Wetenschappers van het Engelse kernenergieonderzoekinstituut National Nuclear Laboratory (NNL) zijn erin geslaagd om een productieproces te ontwikkelen, waarmee ze het Th-228 isoleren uit kernsplijtingsafval. Dat is het radioactieve afval, dat na het opwerken van de splijtstof resteert en dat uit splijtingsproducten en uit de genoemde actiniden bestaat. Het productieproces is complex. Het bestaat in wezen uit chemische afscheiding en zuivering. Het vervalproces van Th-228 is geschikt om een generator te ontwikkelen, ook wel koe genoemd, die het Th-228 bevat en waaruit het ziekenhuis de medische radio-isotoop Pb-212 melkt. De betrokkenen van NNL werken daar thans aan, evenals aan de kwaliteitsborging en aan het opschalen van het productieproces.

In de strijd tegen kanker is de ervaring, dat het gebruik van alfastralers, zoals lood-212 en actinium-225 (Ac-225) veelbelovend is. Het middel is met name toegepast bij onbehandelbare prostaatkanker. De verwachting is, dat het in de toekomst ook bij de behandeling van andere vormen van kanker toepassing zal vinden. De behandeling heet alfatherapie en staat bekend onder het Engelse afkorting TAT. Van belang is nog, dat lood weliswaar als giftig te boek staat, maar dat de hoeveelheid, die een patiënt krijgt toegediend, verwaarloosbaar klein is en daarom onschadelijk.

Meer informatie:
https://www.nnl.co.uk/2022/05/nnl-makes-breakthrough-to-address-the-global-shortage-of-key-medical-radioisotope-for-fighting-cancer/

Terug naar het nieuwsoverzicht