{settings.product}

Argentinië hervat bouw eigen minireactor

mei 2020 -

Argentinië ontwikkelde een eigen kleine kernreactor. Het prototype heet CAREM-25. Dat is het acroniem van Central ARgentina de Elementos Modulares. Hij heeft een elektrisch vermogen van 25MWe. De Argentijnse industrie fabriceert alle benodigde componenten. Het is een integrale drukwaterreactor. Dat houdt in, dat het gehele primaire systeem in het reactorvat is geplaatst. Dat is inclusief drukgenerator en stoomgeneratoren. De claim is, dat deze lichtwaterreactor in hoge mate inherent veilig is. Er kan immer geen koelmiddelverliesongeval plaatsvinden en ook geen kernsmeltongeval. De opvolger van CAREM-25 is een SMR met een eenheidsgrootte van ten minste 100 MWe.

CAREM-25 is sinds februari 2014 in aanbouw. Het werk is in november 2019 gestaakt vanwege late betaling vanuit de overheid, vertraagde levering van technische documentatie en ontwerpaanpassingen. De bouw is in april 2020 hervat. De eenheid is voor ongeveer 70% gereed. De vestigingsplaats van deze SMR grenst aan die van de bestaande Atucha-reactoren.

Argentinië heeft een drietal zwaarwaterreactoren in bedrijf. De oudste is Atucha-1 (335 MWe), die sinds 1974 in bedrijf is en waarvan de levensduur inmiddels is verlengd. De nieuwste, Atucha-2 (692 MWe), startte in 2014 op. Kenmerkend voor deze reactor is het kolossale reactorvat. Bij een zwaarwaterreactor staan de splijtstofelementen immers verder uit elkaar dan bij een lichtwaterreactor. De beide Atucha-reactoren zijn geleverd door de firma Siemens/Kraftwerk Union. Het type is nergens anders gebouwd. Voorts is er nog Embalse (600 MWe), een Canadese zwaarwaterreactor van het type CANDU, die in 1984 zijn commerciële bedrijfsfase begon. CANDU-reactoren hebben geen reactorvat. Wel drukbuizen, die door een drukloos vat lopen, dat is gevuld met zwaarwater. De reden om zwaar- in plaats van lichtwater te gebruiken is, dat minder splijtstof nodig is en dat de reactor kan draaien op natuurlijk uranium. Voorts ondertekenden China en Argentinië in mei 2017 een overeenkomst voor de levering van twee CANDU-eenheden, Atucha-3 en -4, die een vermogen van 750 MWe krijgen. Verwezen zij naar het desbetreffende nieuwsbericht. Voor zover bekend is nog niet begonnen met de bouw. De huidige kerncentrales leveren ongeveer 10% van de opgewekte elektriciteit. Argentinië beschouwt kernenergie van vitaal belang voor de toekomst.

Voorts heeft Argentinië nog verschillende onderzoekreactoren in gebruik, waaronder een tweetal van het type bassinreactor (Engels: pool type reactor). Het is vanwege de Argentijnse reactorleverancier INVAP S.A. dus geen toeval, dat de Pettense Pallas van hetzelfde type is. Ook de HOR in Delft is een bassinreactor.

Meer informatie:
http://www.tecna.com/Nuclear/tabid/177/language/en-US/Default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/CAREM

Terug naar het nieuwsoverzicht