{settings.product}

Inspraakprocedures gaande voor kerncentrale in Zeeland en programma radioactief afval

oktober 2023 -

De provincie Zeeland peilt de mening van haar inwoners over thema’s, die betrekking hebben op de twee nieuwe eenheden bij de kerncentrale Borssele. De vraag over wel of geen uitbreiding van het kernvermogen is echter niet aan de orde. Het inspraaktraject gaat via internet. Het centrale thema is het behouden van de balans op terreinen als de leefbaarheid, het landschap en de veiligheid. Voor digibeten is er verspreid over de provincie ook een vijftal inloopbijeenkomsten voorzien. De consultatie vindt plaats in twee rondes. De eerste loopt van 2 tot en met 15 oktober en de tweede van 16 tot 28 oktober 2023. De uitkomsten van de eerste ronde liggen ten grondslag aan de tweede. De insprekers krijgen in de eerste ronde het verzoek om antwoord te geven op drie vragen. Te weten: Wat vindt de respondent fijn aan Zeeland? Op welke thema’s moet de provincie extra inzetten? Welke andere zaken dragen bij aan de balans in Zeeland? De tweede ronde biedt de mogelijkheid om te reageren op de antwoorden uit de eerste ronde. De provincie gaat het resultaat met het Rijk te bespreken.

De tweede inspraakprocedure heeft betrekking op de eerste stap naar een nieuw Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). De initiatiefnemer is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het is de bedoeling, dat het NPRA de jaren 2025 en 2035 zal bestrijken en een doorkijk biedt tot 2050. Die eerste stap betreft het “plan Milieu Effect Rapport” (planMER). Daarvoor is een ontwerp voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De consultatie over het NRD loopt van 3 oktober tot 14 november 2023. De onderliggende papieren documenten zijn in dezelfde periode ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag. De stukken zijn alleen op afspraak te bekijken. Tevoren dus even naar het ministerie bellen (070 456 96 07). Daarnaast vindt er op 13 oktober een openbaar toegankelijke online informatiebijeenkomst plaats, waarin het genoemde ontwerp, als ook de vervolgprocedures aan de orde komen. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie:
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15908470/zeeuwen-mogen-meepraten-over-toekomst-kernenergie-in-zeeland
https://www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/kernenergie?redirector=Adscience https://www.platformparticipatie.nl/NPRA/default.aspx

Uw zienswijze indienen kan via:
https://secure.circlelytics.com/9WtQKgup
https://www.platformparticipatie.nl/npra/planning-npra/2560307.aspx

Terug naar het nieuwsoverzicht