{settings.product}

OESO adviseert België over kernenergie

mei 2016 -

Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zou België op korte termijn een nationale lange termijn energiestrategie moeten ontwikkelen. De IEA benadrukt dat zo’n plan nodig is als antwoord op de uitdaging om de economie koolstofvrij te maken en tegelijkertijd de levering en betaalbaarheid van energie te garanderen. Een heroverweging van de nucleaire uitfasering wordt aangeraden.

Tijdens de presentatie van de IEA-review over het energiebeleid van België moedigde IEA Executive Director Fatih Birol de Belgische federale en regionale overheden aan om gericht samen te werken. “Met onze evaluatie slaan we alarm over het gebrek aan investeringen vanuit de private sector in de elektriciteitssector. Een levensvatbaar bedrijfsmodel voor stroomopwekking zou deel moeten uitmaken van de inspanningen van de overheid om te investeren in de elektriciteitsmarkt. En om een tekort aan opwekkingscapaciteit op de middellange termijn te voorkomen, zou België kunnen overwegen om hun kerncentrales in bedrijf te houden zo lang de veiligheidscertificering van de toezichthouder dat toelaat.”

Het nieuwe IEA-rapport, Energy Policies of IEA Countries: Belgium 2016 Review, erkent de recente vooruitgang op verschillende gebieden van het Belgische energiebeleid. Concurrentie is toegenomen in de stroom- en gasmarkt. Het gebruik van fossiele brandstoffen is afgenomen en de levering van duurzame energie is toegenomen. De economie van het land wordt minder energie-intensief en daarmee gepaard gaande koolstofemissies nemen af.

Een belangrijk onderwerp dat volgens de IEA moet worden aangekaart is het beleid van de uitfasering van nucleair. De helft van de stroomopwekking in België komt van kernenergie, maar volgens het huidige beleid zullen de kerncentrales tussen 2022 en 2025 worden gesloten. Het rapport waarschuwt dat dit de inspanning van België om energiezekerheid en betaalbaarheid van low-carbonstroom te garanderen, danig op de proef zal stellen. Wanneer de centrales mogen blijven draaien zolang als veilig wordt geacht door de toezichthouder, zou dat de druk op de stroomvoorziening verlichten, de kosten voor stroomopwekking op de middellange termijn verlagen, waarschijnlijk ook de kosten van uitfasering verlagen en zou tijd creëren voor investeringen in opties voor alternatieve opwekking. “Het is van het allergrootste belang dat het Belgische beleid voor kernenergie in lijn is met de doelstellingen voor leveringszekerheid en het tegengaan van klimaatverandering”, benadrukte Birol.

De IEA Executive Director prees België voor zijn excellente gasinfrastructuur en het hoge niveau van grensoverschrijdende integratie van de gasmarkt. Refererend aan de eventuele uitfasering van laagcalorisch gas-import uit Nederland, moedigde hij de overheid aan om hier meer prioriteit aan te geven voor het geval de productie van gas uit Groningen sneller afneemt dan de verwachting van op dit moment.

Bron: IEA – International Energy Agency - http://bit.ly/1NFgA4y

 

Terug naar het nieuwsoverzicht