{settings.product}

Hoorzitting in Tweede Kamer over kernenergie op 2 december 2020

december 2020 -

Op woensdag 2 december van 14:00 tot 17:30 uur vindt er in de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek over kernenergie plaats. Kamerleden gaan in overleg over kernenergie met wetenschappers, kernenergiesector en enkele maatschappelijke organisaties. We staan aan de vooravond van een belangrijke beslissing over kernenergie. De vraag is, of kernenergie ingezet wordt als CO2-vrije energiebron om hiermee de klimaatdoelstellingen van 2030 én 2050 te halen. Deze doelstellingen liggen vast in het klimaatakkoord van Parijs, dat Nederland heeft ondertekend.

Vanwege het klimaat is kernenergie een veelbesproken onderwerp. Namens NRG heeft Geert-Jan de Haas dit voorjaar een opinieartikel in Trouw gepubliceerd. Daarnaast zijn in de zomer een aantal webinars gegeven aan politieke partijen over kernenergie, over het belang van de nucleaire infrastructuur en over het onderzoek naar kernenergie. Deze kennis is essentieel voor politici om een besluit te kunnen nemen over kernenergie. Alle partijen, die aan tafel zitten, kregen de mogelijkheid om vooraf stukken in te dienen. Vele hebben daarvan gebruikgemaakt. De desbetreffende stukken zijn in te zien via de onderstaande link. NRG heeft naast haar schriftelijk inbreng ook een webpagina Klimaatdoelstellingen  met achtergrondinformatie gepubliceerd. Alle schriftelijke inbreng is openbaar en die van EPZ, de eigenaar van de kerncentrale Borssele, heeft geleid tot het artikel “Eigenaar Borssele pleit voor bouw van twee nieuwe kerncentrales” in het Financieel Dagblad van 1 december 2020.

Meer informatie, inclusief agenda en alle vooraf ingediende stukken: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05165

Terug naar het nieuwsoverzicht