{settings.product}

Kernenergie is nodig voor uitfaseren CO2-emissie van VS in 2050

januari 2020 -

Een breed samenwerkingsverband heeft een programma met doelstellingen gepubliceerd, dat de beëindiging van de CO2-emissie van de Verenigde Staten beoogt in 2050. Grote Amerikaanse bedrijven uit vrijwel alle sectoren zijn in dat onafhankelijke samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Inclusief die uit de energiesector. De naam van het samenwerkingsverband is C2ES, ofwel Center for Climate and Energy Solutions.

Aan het programma liggen een 150-tal hoofddoelstellingen ten grondslag. De meest relevante zijn:
● de bevordering van de toepassing van kernenergie door de bestaande kerncentrales langer
   open te houden en door kleine geavanceerde kernreactoren te ontwikkelen;
● de ontwikkeling en toepassing van afvang en ondergrondse opslag van CO2;
● de beprijzing van CO2-emissies .
Van belang is dat de implementatie van de verschillende maatregelen in onderlinge samenhang gebeurt.

Tweederde van de industriële CO2-emissie komt in de Verenigde Staten van slechts 10% van de industriële subsectoren. Veel van de emissies houden verband met de productie van warmte, die voor industriële processen nodig is. Met name voor hoge temperatuur toepassingen zou de gesmoltenzoutreactor soelaas kunnen bieden.

Ook de politiek zal haar steentje moeten bijdragen. Het Congres zou de financiering van de ontwikkeling en commercialisatie van alternatieve thermische energietechnologieën fors moeten verhogen. Dat is inclusief de duurzame energiebronnen en inclusief de kernreactoren, die én warmte én kracht kunnen leveren. Zonder een nieuw energiebeleid zal de elektriciteitsproductie uit de bronnen, die geen CO2 uitstoten, niet snel genoeg toenemen.

De doelstelling van het samenwerkingsverband is om de Verenigde Staten een voortrekkersrol te bezorgen op het gebied van maatregelen tegen klimaatverandering.

Het rapport is in te zien op:
https://www.c2es.org/content/getting-to-zero-a-u-s-climate-agenda/

Terug naar het nieuwsoverzicht