{settings.product}

Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst

februari 2017 -

Onlangs verscheen de tweede herziene versie van de Roadmap: Kernenergie voor onze toekomst. De Vereniging Nucleair Nederland (NNL) heeft deze Roadmap in het kader van de energiedialoog opgesteld en geeft daarmee haar visie op de toekomstige rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland. De Roadmap beschrijft de bijdragen van kernenergie op drie termijnen gebaseerd op de huidige stand van de techniek en met een realistische inschatting van de ontwikkeltijd van nieuwe technologieën. Op de korte termijn gaat het om de stroomproductie op basis van geavanceerde Generatie-III lichtwaterreactoren. Op de middellange termijn gaat de Roadmap in op nucleaire warmtekracht gebaseerd op de hoge temperatuur reactortechnologie (HTR) van Generatie-III+. En op de lange termijn komt het regelbaar elektriciteitsvermogen en warmtekracht op basis van Generatie-IV-technologie aan bod. NNL splitst in de Roadmap het Nederlandse energieverbruik uit in vier functionele categorieën: elektriciteit, transport, lage temperatuur warmte (o.a. glastuinbouw) en hoge temperatuur warmte (procesindustrie). Het is de visie van de Vereniging Nucleair Nederland dat kernenergie een belangrijke rol kan spelen in een toekomstige economisch verantwoorde, betrouwbare en CO2-vrije energievoorziening. Bezien vanuit de productiekosten is kernenergie bovendien een economisch aantrekkelijke optie.

http://www.kernvisie.com/4bee7367-96fe-4990-aa76-655828359968-18/roadmap-kernenergie-voor-onze-toekomst.pdf

Terug naar het nieuwsoverzicht