{settings.product}

KernVisie in Trouw (2)

februari 2015 -

Kernenergie is onmisbaar 'Poetin heeft ons waliiker geschud. De energie voorzieuing is l«,vetsbaar, maar uiterst belangrijk voor de kwaliteit van ons   leven en voor de stabiliteit vau onze maatschappij. Kernenergie is onmisbaar in de Europese energiemix. Als we belang hechten aan betaalbaarheid,  leveringszekerheid en klimaat, moet Europa kernenergie blijven inzetten." "We zijn wat onze energievoorziening betreft onder omstandigheden zelfs  chantabel. Een Eufopese visie zou goed zijn. Een centraal Europees energiebeleid is noodzakelijkvoor de leveringszekerheid van onze euergie, voor de
onafhankelijkheid van Europa en als instrument in de strijd tegen klimaatverandering. "De vraag naar energie is groot en stijgt. Volgens onderzoek zal de mondiale inzet van kernenergie tot 2050 moeten verdubbelen om de temperatuustijging te beperken. Kernenergie voorziet in de EU in bijna een derde  deel van de vraag en levert zelfs de grootste bijdrage aan broeikasgas-aflne energie. Bovendien is het een techniek met een stabiel aanbod waardoor de leveringszekerheid erg groot is."

Terug naar het nieuwsoverzicht