{settings.product}

Australië produceert betere medische theranostische radio-isotoop

maart 2020 -

Er bestaan radio-isotopen voor diagnostische en voor therapeutische toepassing. Medisch specialisten diagnosticeren een patiënt met kanker bijvoorbeeld eerst met de techniek SPECT met gebruikmaking van de gammastraler gallium-68, die een halfwaardetijd heeft van 1,1 uur. Daarna vindt therapie plaats met bijvoorbeeld de betastraler lutetium-177, die een halfwaardetijd heeft van 6,75 dag. Het nadeel van opeenvolgende behandelingen met radio-isotopen van verschillende chemische elementen is, dat vanwege de andere eigenschappen hun gedrag in het menselijke lichaam verschilt.

ANSTO °), het Australische nucleaire onderzoekinstituut, produceerde de radio-isotoop scandium-47, dat een halfwaardetijd van 3,45 dag heeft. Deze radio-isotoop vertoont zowel beta – als gammaverval en is zowel voor diagnostische, als voor therapeutische toepassing geschikt. Scandium-47 heet daarom een theranostische radio-isotoop. Het vermelde nadeel van het chemische verschil is er derhalve niet. Bovendien hecht het scandium-47 zich beter dan de genoemde andere radio-isotopen aan de peptide, die de radio-isotoop naar en in de tumor brengt. De tumor krijgt volgens ANSTO een hogere dosis. Er zijn met scandium-47 betere klinische resultaten dan met de conventionele behandeling waargenomen bij neuro-endocrine tumoren en bij prostaatkanker. Bovendien levert scandium-47 een kwalitatief goed resultaat op met SPECT.

ANSTO claimt, dat de patiënt er baat bij heeft, als de radiologische onderzoeken en behandelingen met slechts één chemisch element plaatsvinden. Dat geldt ook voor een vooronderzoek met PET, dat kan plaatsvinden met de positronemitter scandium-43 of scandium-44. De productie van deze radio-isotopen gebeurt met een cyclotron. Door slechts één chemisch element te gebruiken kan de radioloog precies bepalen hoe goed de tumor de radio-isotoop opneemt en de verdere behandeling daarop baseren.

De productie van scandium-47 vond plaats door bestraling van calciumcarbonaat in de onderzoekreactor OPAL°°). Deze reactor is nog betrekkelijk nieuw. Hij kwam in april 2007 in bedrijf en verving toen de Australische Hoge Flux Reactor. OPAL heeft een vermogen van 20 MWth. Zijn bouwtijd was 6,75 jaar. Naast de productie van medische radio-isotopen vindt in de reactor neutronenactiverings- en materiaalonderzoek plaats, als ook commerciële bestralingen, zoals het doteren van silicium. De leverancier van OPAL was INVAP S.E. uit Argentinië. Dat is dezelfde leverancier, als waarmee NRG in zee is gegaan voor het ontwerp en de bouw van Pallas ter vervanging van HFR in Petten.

Meer informatie:
https://www.ansto.gov.au/news/potential-true-theranostic-agent-for-cancer-produced
https://www.kernvisie.com/actueel/nieuws/http-www-kernvisie-com-beheer-bestanden-48-argentijnse-reactorleverancier-geselecteerd-voor-petten.html
https://www.pallasreactor.com/media/kernvisie-pallas-kiest-invap-tbi-voor-ontwerp-en-bouw-pallas-reactor/

°)  ANSTO: Australian Nuclear Science and Technology Organisation
°°) OPAL: Open Pool Australian Light water reactor

Terug naar het nieuwsoverzicht