{settings.product}

Meer kernenergie dan nu in 2050

oktober 2022 -

Eind 2021 waren er wereldwijd 437 kerncentrales in bedrijf met een gezamenlijk vermogen van 390 GWe ˚). In 2021 zijn er tien eenheden om economische of politieke reden gesloten en zes opgestart. Met de bouw van eveneens tien eenheden is begonnen. Er waren daardoor eind dat jaar 56 eenheden in aanbouw met een totaal vermogen van 58 GWe. Kerncentrales leverden in 2021 bijna 10% van het mondiale stroomgebruik. Ofwel 2,65 van de 27 PWh ˚). Ter vergelijking: Het aandeel van zon en wind bedroeg toen 9% en de totale Nederlandse elektriciteitsproductie ongeveer 0,1 PWh.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) publiceerde in september 2022 een rapport met Energie– , Elektriciteit– en Kernenergieschattingen voor de periode tot 2050. Het bevat een laag en een hoog scenario voor de toepassing van kernenergie. In het lage scenario neemt het opgestelde kernvermogen tot 2050 licht toe. Namelijk met 3,5%. In het hoge scenario neemt het met 125% toe tot 873 GWe. Dat is meer dan de verwachte toename in de elektriciteitvraag, zodat het aandeel kernenergie in dat scenario stijgt tot 13%. Net als nu is steenkool in 2050 nog de meest gebruikte energiebron voor elektriciteitsopwekking.

Het IAEA verklaart de toename van het gebruik van kernenergie, omdat regeringen meer belang hechten aan voorzieningszekerheid en het tegengaan van klimaatverandering. De verwachting is, dat bijna de helft van de reductie van de CO2-emissie, die nodig is om in het jaar 2050 klimaaatneutraal te zijn, zal komen van technologieën, die thans in ontwikkeling, maar nog niet op de markt zijn. Voor de kernenergie is daartoe een versnelling van innovatie en toepassing van geavanceerde kernreactoren nodig. Dat is inclusief de productie van laagwaardige warmte met kernenergie, als ook die van waterstof, naast de succesvolle ontwikkeling en toekomstige inzet van de SMR, de kleine modulaire reactor.

Het aandeel van de elektriciteit in het wereldenergiegebruik was in 2021 bijna 20%. Dat aandeel zal in 2050 zijn toegenomen tot 30%.

Het gebruik van kernenergie heeft de afgelopen vijftig jaar de uitstoot van ongeveer 70 miljard ton CO2 voorkomen.

Meer informatie:
1. https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
2. https://www.iaea.org/publications/15268/energy-electricity-and-nuclear-power-estimates-for-the-period-up-to-2050

˚) 1 GWe = 1 GigaWatt elektrisch = 1000 MegaWatt elektrisch = 1 miljoen kiloWatt elektrisch;
    1 PWh = 1 PetaWattuur = 1000 TeraWattuur (TWh) = 1 miljoen GigaWattuur (GWh) = 1 miljard MegaWattuur (MWh) = 1 biljoen kiloWattuur (kWh)

Terug naar het nieuwsoverzicht