{settings.product}

Kernenergie in plan van Europese Commissie om Russische energie te weren

mei 2022 -

De Europese Raad van ministers besloot in maart 2022 om de afhankelijkheid van Russische energie zo spoedig mogelijk te beëindigen. Naar aanleiding van dat besluit stelde de Europese Commissie een plan op, dat ze de naam REPowerEU  gaf en dat ze op 18 mei toestuurde de Raad, het Europese Parlement en een tweetal comités.

REPowerEU  bevat een aantal actiepunten. Het uitgangspunt is om op korte termijn zoveel mogelijk eigen fossiele brandstof te produceren. Dat is inclusief steenkool. Ook de kernenergie is in het plan genoemd, hetgeen is te zien als een impliciete oproep aan de lidstaten om voorlopig geen kerncentrales stil te leggen. Verder is het voornemen om het reeds bestaande plan Fit for 55  versneld uit te voeren.

Fit for 55  heeft ten doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. Het bevat voorstellen om zowel energie te besparen, als om de transitie naar het gebruik van duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen te versnellen. Tevens beoogt het de aanpassing van de bestaande energieinfrastructuur en met name de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

In REPowerEU  is voorts een versnelde omschakeling op waterstof voorzien. Dat betreft de productie, de import en het transport van in totaal 20 miljoen ton waterstof in 2030. Van deze hoeveelheid wil de Commissie de helft in de vorm van groene waterstof importeren. Daarnaast maakt de productie van fossielvrije waterstof, met name uit kernenergie, deel uit van het plan. De Commissie verwacht, dat de aanleg van de noodzakelijke waterstofinfrastructuur, vooral gaspijpleidingen, € 28 – 38 miljard kost en dat met de bouw van opslagcapaciteit € 6 – 11 miljard is gemoeid. Het vervoer per schip, met name over de Noordzee, speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het plan.

Foratom, het verbond van Europese ondernemingen op het gebied van de kernenergie, wijst er in zijn commentaar op REPowerEU  op, dat de import van grote hoeveelheden waterstof het probleem van de Europese energieafhankelijkheid niet oplost.

Verder bevat REPowerEU  een oproep aan alle instellingen, zowel binnen als buiten de EU, om de Europese landen, die Russische kerncentrales hebben, te helpen met de levering van uranium, alsook met de conversie, verrijking en splijtstofelementfabricage. Dat laatste is een probleem, omdat een Russisch splijtstofelement met zijn zeshoekige vorm afwijkt van een westers, dat een vierkant rooster heeft. Bulgarije, Finland, Slowakije en Tsjechië hebben Russische kerncentrales in bedrijf. Daarnaast heeft Oekraïne een viertal van zulke centrales.

Meer informatie:
COM(2022) 230 final

Terug naar het nieuwsoverzicht