{settings.product}

Opvallend meer draagvlak in België voor kernenergie

november 2019 -

Het draagvlak in België voor kernenergie is opvallend verbeterd. Dat blijkt uit een peiling van afgelopen zomer van het onderzoekbureau Kantar TNS onder 750 Belgen. Op de vraag, of men voor het behoud van kernenergie is als methode om elektriciteit op te wekken, antwoordde 83% positief. Het grootste deel, 46%, vond dat de kerncentrales ook na het jaar 2025 open mogen blijven. Dat jaar is het streefjaar van de regering om alle kerncentrales te sluiten. Bij een vorige peiling, anderhalf jaar geleden, vond 30% van de Belgen, dat de kerncentrales na 2025 open zouden mogen blijven. Op de vraag of de productie van kernenergie meer voordelen dan nadelen heeft, zei 59% dat er meer voordelen zijn, 9% dat voor– en nadelen even groot zijn en 32% dat de nadelen overheersen. De belangrijkste reden voor de toegenomen waardering van kernenergie vormt de vermeden CO2-emissie, naast angst voor stroomuitval.
De afgelopen jaren wekte België gemiddeld 50% van zijn elektriciteit met kernenergie op. Er zijn een zevental kerncentrales in bedrijf, waarvan een in 2022 en een in 2023 zou moeten sluiten. De overige vijf in 2025. Als de Belgische regering bij haar voornemen blijft om de kerncentrales in 2025 te sluiten, dan zullen gascentrales de elektriciteitsproductie over moeten nemen. Slechts 12% van de ondervraagden vindt dat een goed plan, 11% heeft geen mening en 77% is het er niet mee eens. Uit een online peiling op 17 oktober 2019 door het dagblad La Libre bleek dat 74% voor het behoud van de Belgische kerncentrales is ten einde de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-emissie laag te houden.
Tot zover de cijfers. Uit de resultaten blijkt voorts, dat naast veel onwetendheid er ook een zekere tegenstrijdigheid in het denken van onze zuiderburen bestaat tussen enerzijds de perceptie en anderzijds de realiteit.
Meer informatie:
https://www.nucleairforum.be/actualiteit/nieuws/belangrijkste-algemene-trend-steun-voor-kernenergie-neemt-toe-bij-de-belgische-bevolking

Terug naar het nieuwsoverzicht