{settings.product}

Kernenergie gespreksonderwerp bij WEF en Topconferentie voor regeringsleiders

maart 2024 -

De noodzaak om de kernenergie te omarmen in de strijd tegen de klimaatverandering was een van de gespreksonderwerpen bij het Wereld Economisch Forum (WEF). Daarbij kwamen vooral de voordelen van de kernenergie ter sprake, zoals:
1) De enorme energiedichtheid. Een splijtstofpilletje ter grootte van een vingerhoed produceert evenveel energie als drie vaten olie of een halve ton steenkool;
2) De hoge mate van veiligheid, die vergelijkbaar is met die van zonnestroom en die veel beter is dan die van gas- en kolencentrales;
3) De geringe emissies, wat in vergelijking met centrales, die op fossiele brandstoffen draaien, veel slachtoffers van longaandoeningen scheelt;
4) De kleine voetafdruk gemeten van wieg tot graf, waarbij per kiloWattuur kernenergie 17 keer minder grondstoffen gebruik dan zonne-energie en het benodigde landoppervlak zelfs 46 keer kleiner is. Deze kleine voetafdruk heeft ook een gunstige invloed op de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op aarde.
Om de strijd tegen de klimaatverandering te winnen moeten we het jaarlijkse investeringsbedrag in nieuwe kerncentrales verdrievoudigen. Om dat met succes te kunnen doen, zijn een drietal ingrepen nodig. Te weten:
1) Het bevorderen van private investeringen in kerninstallaties met garanties van overheden om de financiële risico’s af te dekken;
2) De verhoging van de productie van componenten voor kerncentrales door standaardisering en door in de ontwerpfase al aandacht te besteden aan veiligheid;
3) De verbetering van de capaciteit en de deskundigheid van toezichthouders en vergunningverleners.
Daar kernenergie een grensoverschrijdende activiteit is, is internationale samenwerking een vereiste. Het is de ambitie van IAEA om een sleutelrol te spelen teneinde dergelijke samenwerkingsverbanden te bevorderen.

’s Werelds eerste Kernenergie Topconferentie voor regeringsleiders vindt plaats op 21 maart 2024 in Brussel in het Atomium, waar in 1958 de wereldtentoonstelling was. De gastheren zijn Alexander de Croo, Eerste minister van België en Mariano Grossi, Directeur-Generaal van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). De regeringsleiders van dertig landen zullen participeren en zich uitspreken over de toekomst van de kernenergie en over de uitdagingen, die er op het gebied van de kernenergie zijn. Met name zijn dat het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het verbeteren van de voorzieningszekerheid en het bevorderen van de economische vooruitgang. Niet alleen regeringsleiders nemen deel aan de topconferentie, maar ook topindustriëlen, vertegenwoordigers van internationale organisaties en terzakekundigen. Speciaal voor hen is er een wetenschappelijk symposium over de nieuwste innovaties op kernenergiegebied. Het symposium heeft mede ten doel om wereldwijd samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Aan het slot van de conferentie nemen de regeringsleiders een Gezamenlijke Verklaring aan. Ook de pers krijgt veel aandacht. De Topconferentie en de persconferentie zijn via een videoverbinding te volgen. Vooraf registreren is nodig. Dat kan met de onderstaande link.

Meer informatie:
https://www.weforum.org/agenda/2024/01/nuclear-energy-transistion-climate-change/
https://www.iaea.org/events/nuclear-energy-summit-2024
www.nes2024.org

Terug naar het nieuwsoverzicht