{settings.product}

Pallas krijgt vervolg

december 2015 -

PALLAS ontvangt tweede deel lening van Rijk en Provincie

De provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken hebben besloten ook de tweede tranche van de lening aan PALLAS toe te kennen. Het gaat om een bedrag van 28 miljoen euro.

In een zes pagina's tellende brief aan de Tweede Kamer laat het ministerie van Economische Zaken weten uitvoerig overleg te hebben gevoerd met de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor over de business case. Het ministerie stelt dat er 'een positief beeld van de marktvooruitzichten van de Pallas-reactor' is en dat er na een zorgvuldige weging van de informatie voldoende vertrouwen bestaat in de voortgang en de business case van Pallas.

Go/no-go moment

Het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn eerder overeengekomen om ieder veertig miljoen euro vrij te maken als lening voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningverlening van de PALLAS-reactor. Tot op heden hebben het Rijk en de provincie Noord-Holland respectievelijk 11,2 miljoen en 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het volgende go/no-go-moment voor de provinciale en rijksbijdrage (de derde tranche van de lening) is vastgesteld in de tweede helft van 2017. Het precieze tijdstip volgt nog uit gesprekken tussen de Stichting Pallas en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wordt nog gesproken over de beoogde planning van de vergunningprocedure in het kader van de Kernenergiewet.

State of the art reactor

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ nucleaire reactor, die geschikt is voor (medische) isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt. Het ontwerp, de bouw en het in bedrijf nemen van PALLAS nemen tezamen circa tien jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. Het is de bedoeling dat na het gereedkomen van PALLAS de productie van de HFR naadloos kan worden overgenomen.

bronnen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/06/kamerbrief-over-lening-onderzoeksreactor-pallas

http://www.pallasreactor.com/

Terug naar het nieuwsoverzicht