{settings.product}

EU en VK sloten aparte samenwerkingsovereenkomst kernenergie

januari 2021 -

Brexit betrof ook Euratom. Engeland maakte tot de Brexit deel uit van Euratom, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Het Euratomverdrag is een van de oudste overeenkomsten, die aan de Europese Unie ten grondslag ligt. In de overeenkomst is het toezicht op en het gebruik van splijtstof in de EU geregeld °). Na de Brexit is Engeland niet meer gebonden aan het Euratomverdrag. Om de samenwerking op het gebied van de kernenergie voort te zetten hebben Engeland en Euratom een overeenkomst getekend, die op 1 januari 2021 is ingegaan. Het is het soort overeenkomst, dat zowel EU als Engeland ook met andere landen heeft gesloten.

De nieuwe overeenkomst voorziet in de voortzetting van de gezamenlijke activiteiten op het gebied van het vreedzaam gebruik van kernenergie, dat van de splijtstof, als ook van de nucleaire beveiliging en veiligheid. Engeland blijft deelnemen aan het kernenergieonderzoek, dat EU uitvoert in het kader van haar technologieprogramma “Horizon Europe”. Dat programma loopt van 2021 tot 2027.  Engeland draagt daaraan ook financieel bij. Op grond daarvan heeft Engeland toegang tot bepaalde diensten van het programma en ook tot de uitkomsten van het onderzoek. Voorts blijft Engeland lid van de “Gemeenschappelijke Onderneming”, die aan het prototype kernfusiereactor ITER ten grondslag ligt.

Vanwege de samenwerkingsovereenkomst kunnen Engelse onderzoekers Europese fondsen verwerven voor de uitvoering van hun onderzoek. De nieuwe overeenkomst biedt niet alleen een kader voor de handel in nucleaire materialen en technologie, maar zij bevordert ook onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de kernenergie en zij maakt uitwisseling mogelijk van informatie en kennis, inclusief die op het terrein van de medische radio-isotopen.

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/publications/nuclear-cooperation-agreements-implementation-guidelines-for-operators/uk-euratom-nuclear-cooperation-agreement
https://www.gov.uk/government/publications/nuclear-cooperation-agreements-implementation-guidelines-for-operators

°) Meer informatie over Euratom is vermeld in het KernVisie nieuwsbericht met de titel “Voorzieningsagentschap van Euratom viert zijn diamanten jubileum“ van 9 juni 2020, dat u kunt openen door op de titel te klikken.

Terug naar het nieuwsoverzicht