{settings.product}

Engelse stroomproductie straks zonder kolen, maar met kernenergie

mei 2019 -

De inzet van steenkool in de Engelse elektriciteitsproductie zal over vijf jaar geschiedenis zijn. In de eerste week van mei 2019 maakte de Engelse nationale netbeheerder bekend, dat de nog zes in bedrijf zijnde kolencentrales een week lang hebben stilgelegen. Die week kwam de stroom voor de helft uit gascentrales. De andere helft uit zon, wind en kernenergie was CO2-vrij. In de nabije toekomst zullen dergelijke periodes zonder kolenstroom steeds vaker voorkomen. De Engelse stroomproductie is sinds meer dan een eeuw op steenkool gebaseerd. Minder dan tien jaar geleden was steenkool nog steeds de belangrijkste brandstof. Het plan is om de kolencentrales de komende jaren steeds minder te gebruiken en om ze in 2025 definitief te sluiten. Voorlopig maken ze vooral deel uit van de reservecapaciteit. Om de leveringszekerheid te garanderen is beleid ontwikkeld, dat er op is gericht om elektriciteitsgebruik en  –productie te balanceren met behulp van nieuwe technologie, zoals intelligente netten en vraagsturing, als ook met de inzet van meer CO2-vrije energiebronnen. Dat is inclusief nieuw kernvermogen. Engeland heeft thans vijftien kerncentrales in bedrijf, die in bijna 18% van de elektriciteitsvraag voorzien. Een ander element is dat sinds enkele maanden de Engelse nationale netbeheerder een wettelijk onafhankelijke positie heeft gekregen. Dankzij al deze nieuwe ontwikkelingen zullen de systeemkosten, voornamelijk het vastrecht dat de gebruiker betaalt, afnemen.

Meer informatie:
http://www.climateaction.org/news/uk-goes-coal-free-for-entire-week  en

https://www.nationalgrideso.com/news/zero-carbon-operation-great-britains-electricity-system-2025

Terug naar het nieuwsoverzicht