{settings.product}

Zweedse kernstroom onbelast

juni 2016 -

Het Zweedse parlement heeft het besluit genomen om belasting op kernenergie af te schaffen. Hiermee is een einde gekomen aan de belasting die herhaaldelijk werd verhoogd en een niveau heeft bereikt van één derde van de exploitatiekosten van een centrale. De overeenkomst maakt ook de bouw van tien nieuwe reactoren mogelijk om reactoren te vervangen die aan het einde van hun technische levensduur zijn.

Agneta Rising, Directeur-Generaal van de World Nuclear Association: “Het is fantastisch nieuws dat de belasting verdwijnt. Het opleggen van de belasting had al nooit moeten gebeuren. Het leidde tot verstoring van de markt bracht de exploitatie van de Zweedse kerncentrales in gevaar.” De kaderovereenkomst werd door verscheidene politieke partijen aangekondigd, waaronder de Groene Partij. De overeenkomst maakt ook de bouw van tien nieuwe reactoren op bestaande vestigingsplaatsen mogelijk. Dat is nodig om de kernreactoren te vervangen als die aan het einde van hun technische levensduur zijn gekomen. 2040 blijft het jaar waarin Zweden een honderd procent hernieuwbaar elektriciteitssysteem zou moeten hebben. Er zij echter op gewezen dat dat 2040 een 'doel' is en geen uiterste datum, waarop afscheid van kernenergie wordt genomen.

De variabele belasting op kernenergie werd in 1984 geïntroduceerd en in 2000 vervangen door een belasting op het geïnstalleerde kernvermogen. Sinds de introductie is deze belasting geleidelijk aan gestegen. In februari verklaarde Vattenfall dat de vermogensbelasting de bedrijfskosten voor nucleair tot ongeveer 3 eurocent per kWh had gedreven. Aan de andere kant is de opbrengst van kernenergie slechts 2 eurocent per kWh. De Zweedse nutsbedrijven probeerden via de rechtbank compensatie te krijgen voor de belasting, maar het Europese Hof van Justitie oordeelde in oktober dat Zweden de kernenergie kon blijven belasten omdat het een nationale belasting betrof en daarmee geen Europese Commissie-kwestie was.

Vattenfall CEO Magnus Hall: “De afschaffing van de vermogensbelasting op kernenergie is een belangrijke voorwaarde voor ons om de investeringen te kunnen overwegen die nodig zijn om de exploitatie van onze kernreactoren uit de jaren tachtig op de lange termijn te waarborgen.” De reactoren van Vattenfall in Forsmark en Ringhals hebben een uitvoerig moderniseringsprogramma ondergaan om tot medio 2040 in bedrijf te blijven. Om te kunnen blijven draaien na 2020 moeten ze echter wel aan nog striktere veiligheidsvoorschriften voldoen inclusief de installatie van onafhankelijke reactorkernkoelsysteem. Investeren in dergelijke verbeteringen was economisch gezien onmogelijk in combinatie met de belasting. Zelfs met de afschaffing van de vermogensbelasting zal het maken van winst een uitdaging zijn. “De lage stroomprijzen zetten alle energieproducenten onder druk en wij zullen ons op het verminderen van de productiekosten blijven concentreren”, aldus Hall.

Rising: “De aankondiging is een positieve ontwikkeling. Het is essentieel dat er nu een consistent beleid is om exploitanten het vertrouwen te geven om de investeringen te doen die nodig zijn in hun installaties op lange termijn in bedrijf te houden. Andere landen zouden het voorbeeld van Zweden moeten volgen en er ook voor moeten zorgen dat in hun energiebeleid alle vormen van energieopwekking gelijkwaardig zijn en op hun merites worden beoordeeld.”

Bron: http://www.world-nuclear.org/ - http://www.world-nuclear-news.org/

Terug naar het nieuwsoverzicht