{settings.product}

Toekomst van de kernenergie in de EU

april 2016 -

De Europese Commissie presenteert het eerste PINC-rapport sinds Fukushima in 2011 dat zich richt op investeringen die zijn gerelateerd aan post-Fukushima veiligheidsverbeteringen, de veilige bedrijfsvoering van bestaande installaties en de bouw van nieuwe kerncentrales.

Met het het Nuclear Illustrative Programme (PINC) heeft de Europese Commissie een stand van zaken en vooruitblik over kernenergie gepresenteerd. Het PINC gaat in op de geschatte financiering die nodig is voor nieuwbouw en ontmanteling van kerncentrales en het management van kernafval en gebruikte splijtstof. Het PINC voorziet daarmee in een basis voor alle belanghebbenden, de maatschappij in het bijzonder, bij de discussie over kernenergie en gerelateerde investeringen voor de periode tot 2050.

Kernenergie blijft belangrijk onderdeel

De Europese nucleaire industrie heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde technologische leider in alle segmenten van de nucleaire industrie en geeft direct werk aan 400.000 tot 500.000 mensen met daarnaast nog eens 400.000 banen voor mensen die indirect bij de bedrijfstak zijn betrokken. Hoewel de Commissie een afname voorspelt in de opwekking van elektriciteit met kerncentrales tot 2025, niet in de laatste plaats door de uitfasering in enkele lidstaten, zal deze trend keren vanaf 2030 als nieuwe centrales aan het net worden gekoppeld en als levensduurverlenging van andere wordt nagestreefd. Omdat de Europese Commissie ervan uitgaat dat kernenergie een belangrijk onderdeel is en blijft binnen de energiemix, zullen de investeringen flink omhoog gaan.

Leiderschap behouden

Het is voor de industrie belangrijk om de post-Fukushima-wetgeving snel en grondig te implementeren. De kerncentrales in Europa raken aan het einde van hun technische levensduur en vragen grote investeringen wanneer lidstaten kiezen voor levensduurverlenging, naast ontmanteling en eindberging. De totale investeringsgrootte wordt geschat op een bedrag tussen de 650 en 760 miljard euro. Het behoud van de nucleaire capaciteit van 95 tot 105 GWh in de EU tot 2050 kost 350 tot 450 miljard euro. Met een levensduur van minstens 60 jaar zullen nieuwe kerncentrales CO2-vrije stroom leveren tot het zeker het einde van deze eeuw. De snelle ontwikkeling in de toepassing van kernenergie buiten de EU geeft de noodzaak om te investeren om het mondiale leiderschap en de expertise op het gebied van technologie en veiligheid te behouden.

Nuttig beeld

Maroš Šefčovič, vice-president en verantwoordelijk voor de Energy Union: “PINC geeft een nuttig beeld van de complete levenscyclus van kernenergie in Europa: van de front-end splijtstofproductie, naar veiligheidsverbeteringen en lange termijn uitvoeringen tot de back-end van de cyclus met afvalmanagement en ontmanteling. De PINC draagt bij aan de implementatie van de Energy Union strategie, door te kijken naar de belangrijke investeringen van lidstaten vanuit het perspectief van veiligheid, beveiliging van levering, diversificatie, technologisch en industrieel leiderschap.”

 

Bron: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-presentsnuclear-illustrative-programme

Terug naar het nieuwsoverzicht