{settings.product}

Nieuwe inzichten in oorzaken kostenoverschrijdingen bouw kerncentrales

december 2020 -

Kernenergie kan alleen een cruciale rol spelen bij de wereldwijde vermindering van de CO2-emissie, als de investeringskosten van de kerncentrales dalen en als het risico op kostenoverschrijdingen tijdens de bouw sterk vermindert. In het KernVisie nieuwsbericht met titel “Engelse blauwdruk voor goedkope kernenergie” van 8 september 2020 is melding gemaakt van een Engelse studie hiernaar. Dat nieuwsbericht is te lezen door op de titel te klikken. Opmerkelijk is, dat die kostenoverschrijdingen alleen optreden bij de bouw van kerncentrales in Europa en Amerika. Door de oorzaken te onderzoeken is het mogelijk dergelijke overschrijdingen in de toekomst te vermijden. Het MIT°) heeft een diepgaande studie daarnaar gedaan. Daaruit blijkt, dat voor de Amerikaanse situatie de verandering van de veiligheidseisen maar in beperkte mate bijdragen aan de toegenomen bouwkosten. Het is feitelijk maar een van de talrijke factoren, die het studieteam vond. Veel kostenverhogingen houden verband met een vertraging van de bouw als gevolg van ontwerpaanpassingen op het laatste moment of tijdens de bouw, die nodig zijn vanwege omstandigheden op de bouwplaats of vanwege een andere onvoorziene  locatiespecifieke aangelegenheid. De bouw is beter te plannen door in de fabriek, buiten de bouwplaats, alvast meer componenten samen te bouwen en daar bij het ontwerp van de kerncentrale rekening mee te houden. Met andere woorden door vooraf meer flexibiliteit in het ontwerp in te bouwen. Voorts door meer standaardisatie toe te passen. Dat scheelt uiteindelijk fors in de kosten. In de toekomst zouden elektriciteitsbedrijven in plaats van de welbekende grote kerncentrales ook kunnen kiezen voor meerdere modulaire kleine vermogensreactoren, die met splijtstof en al uit de fabriek rollen. Ook dat is een vorm van standaardisatie. Volgens het rapport van MIT leidde een soortgelijke standaardisatie bij de fabricage van zonnepanelen en lithium-ion batterijen de afgelopen decennia tot een kostenreductie van 95%.

Meer informatie:
https://news.mit.edu/2020/reasons-nuclear-overruns-1118

°) Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (VS)

Terug naar het nieuwsoverzicht