{settings.product}

Meer kernenergie in 2017

april 2018 -

Wereldwijd is in 2017 de hoeveelheid kernstroom met 26 miljard kWh toegenomen. Dat is een groei van 3% ten opzichte van 2016. De kerncentrales leverden ongeveer 10% van de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit op aarde (2,5 resp. 25 biljoen kWh). Voor een belangrijk deel (40%) is de groei van de kernstroom veroorzaakt door her-ingebruikneming van Japanse kerncentrales. Voorts was het nieuw in gebruik genomen kernvermogen iets groter dan het buiten bedrijf gestelde.

 

De totale elektriciteitsvraag groeide in 2017 met 3,1%. Dat is significant meer dan de groei van 2,1% van de totale energievraag. De toegenomen elektriciteitsvraag vond vooral plaats in China en India.

 

Het aandeel fossiele brandstoffen in de energieproductie bleef in 2017 gelijk aan dat in 2016. Dat aandeel is al meer dan 30 jaar onveranderd.

 

Bron: IEA (Internationaal Energie Agentschap van OESO)

 

Zie ook: http://www.iea.org/geco

 

Terug naar het nieuwsoverzicht