{settings.product}

U-batterij heeft de wind mee

september 2020 -

De U-batterij is een microreactor. De TU Delft en de Universiteit van Manchester waren betrokken bij de voorbereiding. Urenco ondersteunde het project. De ontwikkeling van deze reactor maakt deel uit van de Engels-Canadese samenwerking op het gebied van de toekomstige reactoren. Zie ook het KernVisie nieuwsbericht van 3 januari 2019.

Nieuw is dat de Engelse regering in het kader van het samenwerkingsprogramma voor geavanceerde modulaire reactoren voor de ontwikkeling van de U-batterij een subsidiebedrag van £ 10 miljoen toezegde. Ofwel € 11 miljoen. Het budget voor het gehele programma is £ 40 miljoen. Naast de U-batterij zijn er nog twee kleine modulaire reactoren, afkorting SMR, die eenzelfde bedrag toegezegd hebben gekregen.

De U-batterij doorliep vorig jaar met succes de 1e fase, die de bouw van het prototype op het terrein van het Canadese onderzoekinstituut in Chalk River mogelijk moet maken. Inmiddels zijn er nog drie andere SMRs, die de 1e fase doorliepen. Onlangs is de U-batterij aan de 2e fase begonnen. Die richt zich op de verificatie van de verstrekte gegevens (due diligence). In totaal zijn er vier fasen, voordat er toestemming is voor de inbedrijfstelling. De andere fasen hebben onder andere betrekking op economie en veiligheid.

De ontwikkelaars claimen, dat de U-batterij inherent veilig is. Het is een kleine HTGR, Hoge Temperatuur Gasgekoelde Reactor. Het vermogen is slechts 10 MWth, ofwel 4 MWe. De reactor heeft een cilindrische kern, die is opgebouwd uit prismatische splijtstofelementen van grafiet. Er is een middenreflector eveneens van grafiet en de koelmiddelkanalen zijn verticaal. Het koelmiddel in het primair systeem is helium en in het secundair systeem stikstof. De splijtstof is HALEU, lichtverrijkt uranium met een verrijkingsgraad is 19,75% en bestaat uit coated particles. Dat zijn kleine splijtstofbolletjes, die zijn voorzien van een TRISO-coating.

De bouw van het prototype zal naar verwachting plaatsvinden in de periode tussen 2024 en 2027. De eerste machines komen dan in 2028 op de markt. De investeringskosten van de vierde en volgende eenheden zijn geraamd op een bedrag tussen £ 40 en £ 70 miljoen.

Meer informatie:
https://www.u-battery.com/
https://www.urenco.com/news/u-battery
https://www.gov.uk/government/publications/advanced-modular-reactor-amr-feasibility-and-development-project

 

Terug naar het nieuwsoverzicht