{settings.product}

Poolse academici dringen aan op Duitse herwaardering kernenergie

juni 2019 -

Een honderdtal Poolse academici schreven een open brief aan Bondskanselier Merkel met de oproep om de aanstaande uitstap uit de kernenergie te heroverwegen. De wetenschappers wijzen er op, dat die uitstap grote invloed heeft op veel landen buiten Duitsland zelf. Ze maken zich vooral zorgen, dat door de stillegging van alle kerncentrales de reductie van de CO2-emissie met 45% in 2030, ten opzichte van die in 2010, niet haalbaar is en dat als gevolg daarvan de opwarming van de aarde niet tot 1,5 Celsius beperkt blijft. Ze wijzen er op dat Duitsland de toekomstige CO2-emissie niet in de hand heeft en dat het daarom verstandig is om de kerncentrales pas te sluiten, nadat de fossiele brandstof centrales zijn stilgelegd en nadat de duurzame energiebronnen, inclusief energieopslag, hebben bewezen een volwaardig alternatief te vormen. Voorts schrijven ze een herbezinning vooral belangrijk te vinden, omdat Duitsland een economische wereldmacht is en daarom een voorbeeldfunctie vervult in het streven de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Voordat het ongeval in Fukushima op 11 maart 2011 plaatsvond, beschikte Duitsland over zeventien kerncentrales met in totaal een vermogen van 20450 MWe. Ze leverden 25% van de elektriciteitsvraag. Kort na het ongeval zijn op last van de Duitse regering acht kerncentrales met een gezamenlijk vermogen van 8400 MWe stilgelegd. Voorts is een geleidelijke uitstap uit de kernenergie afgesproken tussen de regering en de eigenaars, de productiebedrijven. Als gevolg daarvan is in 2015 een kerncentrale gestopt en in 2017 nog een. Dat kostte 2550 MWe aan productievermogen. Thans draaien er nog zeven, die tezamen 9500 MWe leveren en die in 2018 in 11,8% van de elektriciteitsvraag voorzagen. De volgende sluiting zal eind 2019 plaatshebben. Daarna sluit een viertal eind 2021 en het laatste tweetal eind 2022. De Duitse elektriciteitsbedrijven RWE en Vattenfall vochten het stilleggingsbesluit van de Duitse regering naar aanleiding van Fukushima aan bij het hooggerechtshof. Ze eisten een schadevergoeding van meer dan € 10 miljard. Het hooggerechtshof stelde de bedrijven goeddeels in het gelijk en veroordeelde de regering tot een schadeloosstelling van naar verwachting slechts € 1 miljard. Daarnaast legde Vattenfall het besluit gedwongen voortijdig te moeten stilleggen voor aan het internationale hof voor arbitrage van omstreden investeringen, ICSID *) en claimde een bedrag van € 5 miljard van de Duitse regering. Dat proces loopt nog, omdat het hof, dat onderdeel is van de Wereldbank, nog geen uitspraak deed. Ook de Duitse bruinkool en steenkoolcentrales moeten dicht volgens een geleidelijk scenario, maar de laatste komt pas na 2035 aan de beurt.

Tenslotte de jaarlijkse CO2-emissie van de elektriciteitsproductie in Duitsland. In 1990 bedroeg die 366 miljoen ton. In 2010 was die afgenomen tot 314 en in 2018 tot 273 miljoen ton. De doelstelling voor 2030 komt uit op 173 miljoen ton.

Meer informatie:

http://world-nuclear-news.org/Articles/Polish-academics-urge-end-to-Germany-s-nuclear-pha en

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38893/umfrage/co2-emissionen-durch-stromerzeugung-in-deutschland-seit-1990/

*) International Centre for Settlement of Investment Disputes

Terug naar het nieuwsoverzicht