{settings.product}

VS steekt miljarden in toekomstige kernenergie en waterstof

maart 2022 -

President Biden ondertekende eind februari 2022 de infrastructuurwet, die de steun heeft van zowel de Democraten als de Republikeinen. Voor de uitvoering van de eruit voortvloeiende maatregelen is een bedrag van $ 1,2 biljoen voorzien, waarvan $ 62 miljard beschikbaar komt voor het energieministerie Department of Energy (DoE). Een onderdeel van deze wet betreft Amerika’s strategie om de toeleveringsketen voor een robuuste energietransitie veilig te stellen ˚). Aan die strategie liggen een dertiental diepgaande analyses van het DoE ten grondslag. Het plan beoogt de VS op het gebied van energie en van essentiële materialen, zoals zeldzame aardmetalen, zelfvoorzienend te maken. Tevens om de Amerikaanse werkgelegenheid te stimuleren. Een doelstelling van het plan is om de CO2-emissie van de elektriciteitssector in het jaar 2030 te halveren en in 2035 tot nul te reduceren. Vervolgens om in 2050 in de Verenigde Staten netto helemaal geen CO2 meer uit te stoten.

Belangrijke pijlers om die doelen te realiseren zijn kernenergie en waterstof. De intentie is allereerst om geen enkele van de 93 kernreactoren meer te sluiten. Ze produceren thans 20% van de Amerikaanse elektriciteit. Voor het in bedrijf houden ligt een bedrag van $ 6 miljard klaar. Daarnaast is er $ 2,5 miljard voor een programma, dat de toekomstige productie van een voldoende hoeveelheid HALEU moet garanderen. Dat is inclusief de ontwikkeling van een tweetal kleine modulaire kernreactoren (SMR), die deze splijtstof gebruiken. HALEU is splijtstof met een verrijkingsgraad tussen 5% en 20%. De beide typen SMRs komen rond het jaar 2025 beschikbaar. In 2030 is voor dergelijke reactoren een hoeveelheid van meer dan 40 ton HALEU nodig. In de jaren erna zal die hoeveelheid nog fors toenemen. Kenmerkend voor de beide typen is, dat ze grafiet in hun reactorkern hebben voor het modereren van de neutronen en dat de splijtstof in de vorm is van coated particles. Dat zijn splijtstofbolletjes met een diameter van een halve millimeter, die van een ondoordringbare coating zijn voorzien. Dankzij die coating blijven de kernsplijtingsproducten zelfs tijdens een ongeval binnen en is er geen veiligheidsomhulling rond de kernreactor nodig.

Voorts is er een aanbeveling in het plan om de interimopslag, alsook de eindberging voor uitgeputte splijtstof te regelen. Daartoe is van belang, dat de bevolking in de omgeving van deze faciliteiten met de komst ervan instemt.

Voor waterstof is een bedrag van $ 9,5 miljard voorzien, waarvan $ 8 miljard voor de waterstofinfrastructuur is bestemd, $ 1 miljard voor elektrolyse en $ 0,5 miljard voor industriële initiatieven. De VS produceren thans 10 miljoen ton waterstof per jaar. Ter vergelijking: De wereldwijde waterstofproductie is 90 miljoen ton. Het plan is om de waterstof in de toekomst met zonne–, wind– en kernenergie te produceren. De prijs van de waterstof moet in tien jaar tijd zakken naar $ 1 per kilogram waterstof. Dat correspondeert, uitgaande van een gelijke hoeveelheid warmte, met een aardgasprijs van $ 0,30 per m3.

Meer informatie over het rapport, inclusief de onderliggende analyses:
https://www.energy.gov/policy/securing-americas-clean-energy-supply-chain

˚) De titel van het strategierapport luidt: “America’s strategy to secure the supply chain for a robust clean energy transition”

Terug naar het nieuwsoverzicht