{settings.product}

Minister Wiebes aan Kamer: Kernenergie doet mee

april 2020 -

Minister Wiebes stuurde op 15 april 2020 een brief aan de Kamer, waarin hij de klimaatneutrale energiescenario’s 2050 aanbood. Op zijn speciale verzoek zijn de vier scenario’s in de scenariostudie van Berenschot/Kalavasta uitgebreid met een variant op één van de klimaatneutrale energiescenario’s, waarbij een deel van de energiemix is ingevuld met kernenergie. Het kabinet houdt immers de optie kernenergie open voor 2050.

De scenario’s vormen de eerste stap van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050. De verkenning wordt door de netbeheerders uitgevoerd en is bedoeld om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en politieke keuzes, die een (kosten)efficiënte transitie mogelijk maken. De netbeheerders zijn opdrachtgever van dit onderzoek en hebben de scenario’s aan de Minister aangeboden, die ze vervolgens doorstuurde naar de Kamer.

Uit de variantenstudie blijkt, dat als de kerncentrale continu stroom levert aan het net, het kostenniveau vergelijkbaar is met het referentiescenario. De netbeheerders nemen op verzoek van de Minister de nucleaire variant mee in het vervolg van de infrastructuurverkenning. De Minister zal de variantenstudie ook betrekken bij zijn antwoord op de motie Ye┼čilgöz-Zegerius/Mulder, waarin het kabinet is verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix.

Meer informatie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z06737&did=2020D14346

Terug naar het nieuwsoverzicht