{settings.product}

Stroomproductie met kernenergie vorig jaar bijna op recordhoogte

september 2020 -

WNA maakte een rapport over hoe goed de kerncentrales over de gehele wereld hebben gedraaid in 2019. Daaruit blijkt, dat toen bijna het productierecord is gebroken. Ze wekten in totaal 2657 TWh op. In 2018 was dat 2563 TWh. Alleen in 2006 was het iets meer, namelijk 2661 TWh. Het jaar 2019 was het zevende jaar op rij, dat de productie hoger was dan in het jaar daarvoor. In 2020 zal vanwege de afgenomen vraag naar elektriciteit als gevolg van de Coronacrisis de productie achterblijven bij die van voorgaande jaren.

Eind 2019 waren wereldwijd 442 kernreactoren in bedrijf met een vermogen van in totaal 392 GWe. Dat is 5 GWe minder dan eind 2018. Een zestal nieuwe kernreactoren zijn in 2019 aangesloten op het net, waaronder vier grote eenheden, twee in China, een in Rusland en in Zuid-Korea. Een dertiental zijn definitief stilgelegd, waaronder een viertal Japanse, die sinds het ongeluk in Fukushima niet meer hebben gedraaid. Voorts een drietal om politieke redenen, met name in Duitsland, Taiwan en Zuid-Korea. Opmerkelijk is de bevinding, dat kerncentrales, die tussen 40 en 50 jaar oud zijn net zo goed, of zelfs nog iets beter, presteren dan de nieuwere. Inmiddels zijn een vijftal kernreactoren ouder dan 50 jaar.

De gemiddelde belastingfactor van alle kerncentrales was 82,5%. Dat is 2,7% meer dan in 2018. De studie gaat ook in op enkele factoren, die het functioneren van kerncentrales negatief beïnvloeden. De belangrijkste is als de kerncentrale terug moet regelen, vanwege een toenemende productie uit duurzame bronnen of vanwege een wegvallende vraag. Met name in Frankrijk komen beide gevallen veel voor. Te meer omdat daar ongeveer 70% van de elektriciteit uit kernenergie komt.

De gemiddelde CO2-emissie van de elektriciteitsproductie is in Frankrijk 49 gram/kWh. Ter vergelijking: Een gascentrale doet 400 tot 500 g/kWh en een kolencentrale tussen 1000 en 1200.

Het Franse productiesysteem is erop ingericht om de belasting te volgen. De kerncentrales beschikken daartoe over speciale systemen, zoals grijze regelstaven, die minder neutronen absorberen en operateurs, die daartoe speciaal zijn opgeleid. Bovendien ziet de Franse veiligheidsautoriteit er op toe dat de veiligheid gewaarborgd is. Franse kerncentrales kunnen hun productie met een snelheid van 30 tot 40 MWe per minuut variëren tussen 20 en 100% van de nominale waarde van hun vermogen. Voor de gehele Franse vloot aan kerncentrales komt dat neer op een maximale vermogensverandering van 21 GWe in 30 minuten. Frankrijk heeft 58 kernreactoren met een productievermogen van 61 GWe.

Meer informatie:
https://www.world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-reports/world-nuclear-performance-report.aspx

Terug naar het nieuwsoverzicht